El Port de Tarragona s'estrena com a membre del Consell Assessor per a la Internacionalització de la Logística de Catalunya

L'organisme es va constituir ahir a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat

Una imatge dels membres del nou Consell Assessor. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Barcelona

L'òrgan està integrat pels departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Empresa i Coneixement, els ports de Barcelona i Tarragona, el Consorci de la Zona Franca,
l'empresa pública CIMALSA i la Fundació Cetmo.

El Port de Tarragona és el nom membre del Consell Assessor per a la Internacionalització de la Logística de Catalunya que es va constituir ahir a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat i del qual en formen part el Port de Barcelona, l Consorci de la Zona Franca,
l'empresa pública CIMALSA i la Fundació Cetmo.

Els principals objectius del Consell Assessor per a la Internacionalització de la Logística de Catalunya són:

- Impulsar actuacions internacionals de les entitats i institucions catalanes sota una plataforma única, per a potenciar la capacitat d'actuació conjunta a l'exterior.
- Exportar les millors pràctiques en infraestructures (també en els àmbits de la gestió i la tecnologia) i el transport, tant el l'àmbit públic com el privat, mitjançant projectes de consultoria.
- Reforçar la posició d'empreses privades catalanes a l'exterior i facilitar la realització de projectes d'àmbit internacional.
- Impulsar les relacions amb les Institucions Financeres Multilaterals (IFM), a fi de trobar finançament per dur a terme projectes d'interès mutu.

Així, el Consell va aprovar el seu Pla d'Acció, que inclourà actuacions com l'anàlisi de plans d'actuació a l'exterior de les entitats associades per avaluar l'interès de dur a terme accions i projectes conjunts i/o impulsar i potenciar noves activitats a internacionals; la
identificació de les millors pràctiques i coneixements exportables; o l'establiment de reunions i contactes amb empreses de consultoria i enginyeries catalanes per avaluar com el Consell pot facilitar i potenciar actuacions internacionals.

Notícies relacionades