Gairebé la meitat dels economistes de Tarragona es mostren pessimistes en com afrontar la pròxima recessió econòmica

Una enquesta feta entre aquests professionals demostra que el 43,8% creu que les condicions per afrontar una desacceleració són pitjors ara que abans de la crisi del 2008

El turisme és un dels sectors que es poden veure més afectats segons els economistes enquestats. FOTO: ACN.
Redacció / Tarragona

En general, un cop consultats els economistes catalans sobre el futur més immediat de l'economia catalana, gairebé la meitat dels enquestats (un 49%) creu que l'economia catalana empitjorà el quart trimestre del 2019, un 43,1% considera que seguirà igual i un 6,4% confia que millorarà.

Gairebé la meitat dels economistes de la demarcació de Tarragona considera que la situació actual per afrontar una probable recessió és pitjor que abans de la crisi del 2008. Així ho demostren els resultats de l'Enquesta de Situació Econòmica del Col·legi d'Economistes de Catalunya de Tardor de 2019 on un 43,8% dels enquestats de la demarcació opina que les condicions són ara pitjors que abans de la crisi del 2008. Un 32,2% opina que són iguals, mentre que només un 20,7% opina que actualment són més favorables. El 3,3% restant no es manifesta.

L'enquesta, realitzada entre el 3 d'octubre i el 8 de novembre, l'han respost gairebé 2.000 economistes de tota Catalunya, un 6,2% dels quals de Tarragona. Una de les preguntes destacades de l'enquesta és la valoració de la situació actual de l'economia catalana. En aquest sentit, un 43% dels economistes catalans considera que està igual que l'últim any, un 45,5% que ha anat a pitjor els darrers 12 mesos i un 10,8% opina que ha millorat.

D'altra banda, l'índex de Confiança dels Economistes -que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant de la situació econòmica general tenint present una gran varietat de factors com ara l'evolució del PIB, el clima polític, la inflació, l'atur o els mercats financers- se situa a la tardor del 2019 en el 5,39 per a l'economia catalana i en el 5,09 per a l'economia espanyola, en tots dos casos per sota dels índexs de fa un any.

Pel que fa a l'opinió dels economistes catalans sobre el futur més immediat de l'economia catalana, gairebé la meitat dels enquestats (un 49%) creu que l'economia catalana empitjorà el quart trimestre del 2019, un 43,1% considera que seguirà igual i un 6,4% confia que millorarà.

En relació als principals problemes de l'economia catalana, la situació política
(inestabilitat, desconfiança...) continua liderant el rànquing amb un 63,8% (7,1 punts
percentuals més que fa un any). El segon gran problema segueix sent el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat, apuntat per un 49,7% (2,9 punts percentuals menys que fa un any). I en tercer lloc se situen les deficiències d'infraestructures i comunicacions, indicat per un 36,3% dels enquestats (5,5 punts percentuals menys que a la tardor del 2018).

L'Enquesta de Situació Econòmica de Tardor de 2019 del CEC també ha consultat els
col·legiats quines seran les activitats econòmiques més afectades a curt i mitjà
termini per l'impacte de la robotització a Catalunya. Les manufactures és la més
sensible (58,8%), seguida pel transport i emmagatzematge (47,9%) i per les finances i
assegurances (29,3%). Els enquestats creuen que les activitats menys afectades seran l'educació (2,6%), la salut i assistència social (7,4%) i l'hoteleria i restauració (7,9%).

El turisme, assenyalat per un 65,7% dels enquestats com un dels tres sectors de
l'economia catalana més afectats negativament pel Brexit, se situa de forma
destacada com l'activitat que es veurà més perjudicada. L'agroalimentari és el segon,
tot i que a forta distància del primer (40,9%), i el tercer l'automobilístic (29,5%).
D'altra banda, l'Enquesta de Situació Econòmica del CEC consulta sobre la necessitat
d'uns nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. Gairebé nou
de cada deu economistes catalans (un 88,6%) considera imprescindible la seva
aprovació després de dos exercicis amb comptes prorrogats. Pel que fa a la celebració
de dues eleccions generals a l'estat en set mesos, gairebé un 88% dels economistes
catalans els va semblar malament o molt malament que s'haguessin de repetir.
 

Notícies relacionades