La Generalitat posa en marxa una finestra digital per gestionar les mesures econòmiques arran del coronavirus

A mig matí ja havia rebut 11.000 sol·licituds, entre elles, els ajuts a treballadors autònoms

La consellera Àngels Chacón. FOTO: ACN.
Redacció / Barcelona

ACCIÓ està gestionant, també de manera coordinada amb el Departament de Salut, que empreses de tot el món puguin fer arribar material mèdic a Catalunya, al mateix temps que s'està donant suport a la realització de comandes i verificant proveïdors locals i internacionals en aquest àmbit

La Generalitat de Catalunya ha decidit habilitar una finestreta digital única per gestionar les mesures econòmiques posades en marxa pel govern català arran de l’epidèmia de coronavirus. La finestreta, que també té la funció informativa, ha rebut fins ara 11.000 sol·licituds de tota mena, entre elles els ajuts a treballadors autònoms. Cal recordar que fa un dies la Generalitat va fer públic un ajut de fins a 2.000 euros per a cada autònom i fins a un màxim de 4.500 d’aquesta mena de treballadors.

Així, a l'adreça canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms tota empresa o persona que s'hi adreci podrà plantejar els seus dubtes sobre les iniciatives impulsades tant pel Govern català com per l'espanyol per mitigar l'impacte d'aquesta emergència sanitària en l'activitat econòmica.

"Des del Canal Empresa es poden realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures econòmiques previstes pel Govern de la Generalitat, així com les mesures que s'impulsaran més endavant", ha explicat Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement.

Canal Empresa permet ja realitzar totes les gestions necessàries per acollir-se a les mesures previstes per la Generalitat, com ara:

  • Sol·licitar informació a empreses sobre procediment d'acomiadament i de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major.
  • Sol·licitar el formulari per força major derivat del previst en el Reial Decret-llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
  • I a partir de l'1 d'abril Sol·licitar ajuts per al treballadors autònoms amb pèrdua dràstica d'ingressos.

Dos dies després de la declaració de l’estat d’alarma ja es podia accedir a dos tràmits electrònics com:

  • Tràmit pel procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major.
  • Tràmit específic per l'autorització de regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

D'aquests dos tràmits ja havien entrat, fins a mig matí d'avui, 11.147 sol·licituds. A més, la Finestreta Única Empresarial també treballa en la implantació d'urgència d'un tràmit telemàtic per sol·licitar la declaració de la situació legal de desocupació per als socis i sòcies treballadors de cooperatives de treball associat.

ACCIÓ Virtual Desk

Paral·lelament, ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement- ha activat el servei ACCIÓ Virtual Desk amb l'objectiu de donar resposta a qualsevol dubte o consulta vinculats a l'exportació, problemes en la cadena de subministrament o consultes sobre mobilitat de mercaderies, entre d'altres i minimitzar l'afectació d'aquesta situació excepcional en l'activitat diària de les empreses.

D'aquesta manera, ACCIÓ ha reforçat tecnològicament la capacitat dels serveis de videoconferències i els xats en temps real per tal que les empreses puguin continuar treballant els seus projectes en els àmbits de la internacionalització o la innovació empresarial. Així, aquest sistema d'atenció no-presencial permet oferir resposta immediata a consultes concretes d'empreses o fer el seguiment de projectes empresarials, ja siguin nous o iniciats anteriorment.

ACCIÓ està gestionant, també de manera coordinada amb el Departament de Salut, que empreses de tot el món puguin fer arribar material mèdic a Catalunya, al mateix temps que s'està donant suport a la realització de comandes i verificant proveïdors locals i internacionals en aquest àmbit. Des d'ACCIÓ s'està en contacte amb transitaris i companyies aèries i ja s'ha pogut realitzar alguna comanda.

Notícies relacionades