L'Ajuntament de Tarragona formalitzarà una operació de crèdit de 15 milions d'euros

Es tracta d'una provisió de fons per anticipar possibles situacions de tresoreria que li permetin complir amb els pagaments previstos

El conseller Jordi Fortuny. FOTO: ACN.
Redacció / Tarragona

una altra de les mesures econòmiques que s'inclouen és utilitzar el superàvit obtingut en la liquidació del pressupost amb aquelles despeses que siguin admeses per part de la normativa. La quantitat és de 6,6 milions d'euros.

L'Ajuntament de Tarragona ha decidit formalitzar una operació de crèdit per valor de 15 milions d'euros per tal "d'anticipar les necessitats de tresoreria de l'ajuntament amb l'objectiu de complir amb totes les seves obligacions en els terminis legals previstos". Aquesta operació de crèdit forma part del Pla anual de Tresoreria d'enguany que, segons el consistori tarragoní no "preveu grans canvis respecte l'any anterior".

Malgrat tot, una altra de les mesures econòmiques que s'inclouen és utilitzar el superàvit obtingut en la liquidació del pressupost amb aquelles despeses que siguin admeses per part de la normativa. La quantitat és de 6,6 milions d'euros. "Aquesta decisió tindrà en compte la situació d'extremada excepcionalitat fruit de la pandèmia del coronavirus i prioritzarà garantir la liquiditat municipal necessària per atendre el pagament puntual als proveïdors, treballadors i beneficiaris d'ajuts municipals, i cobrir la previsible reducció dels ingressos municipals. Des del Govern Municipal oferim instruments als ciutadans per ajudar-los a fer front a les conseqüències derivades de la situació d'emergència sanitària que estem vivint", explica el conseller de Serveis Centrals i Hisenda, Jordi Fortuny.

L'execució dels ingressos del pressupost del 2019 va sr del 98,18% segons el consistori i, pel que fa a la despesa corrent s'ha executat el 89,16% del que estava pressupostat al capítol de despeses corrents. "Treballem per estabilitzar els comptes de l'Ajuntament pel present i pel futur. Estem planificant econòmicament el mandat i, en aquest sentit, hem treballat racionalitzant la despesa i controlant els ingressos, per fer front a escenaris futurs", explica el conseller de Serveis Centrals, Econòmics i Personal, Jordi Fortuny.

Segons Fortuny, el termini mig de pagament a proveïdors se situa en 11,10 dies, calculat segons el RD 635/2014 de 25 de juliol. Per tant, aquesta xifra indica que està per sota dels 20 dies establerts segons la normativa vigent.

Notícies relacionades