L’ICAT impulsa un paquet de mesures per minimitzar els riscos sobre la salut i l’impacte econòmic de la COVID-19

El Pla aprovat per la Junta de Govern condona les quotes col·legials d´abril i maig i el 50% de la resta de mensualitats dins l’any 2020, entre d’altres mesures

La seu del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona.
Redacció / Tarragona

La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes que l'emergència sanitària del COVID-19 pugui provocar a les advocades i advocats col·legiats, tant des del punt de vista de riscos sanitaris com d'impacte econòmic.

El Pla ICAT 2020 davant la COVID-19 ja s'ha començat a aplicar i neix amb la voluntat d'anar-se adaptant a l'evolució de la pandèmia. "Els nostres companys ja es poden beneficiar de les primeres mesures de xoc, però estarem molt a sobre de la situació per anar incorporant tot allò que pugui facilitar l'exercici de la professió a les advocades i advocats de la nostra demarcació", ha explicat el Degà de l'ICAT, Manel Albiac.

Entre aquestes mesures destaquen la condonació de les quotes dels mesos d'abril i maig a tots els col·legiats i del 50% en la resta de mensualitats d'aquest 2020. També s'ha ajornat al juny del pagament de la meitat de la pòlissa obligatòria de Responsabilitat Civil. Unes condonacions que es poden acumular a l'exoneració de quotes de la que es beneficien les col·legiades o col·legiats per maternitat o paternitat. A nivell econòmic, l'ICAT impulsarà la seva Fundació per tal de poder recolzar la situació econòmica dels advocats més afectats per la conjuntura adversa. Albiac subratlla que "els recursos que destinem a aquesta campanya són possibles pel sanejament que en els últims anys hem impulsat des de la Junta de Govern".

Assessorament permanent i digitalització

Des que es ve decretar l'Estat d'Alarma, i per contribuir a frenar l'expansió del COVID-19, l'ICAT va recomanar als seus col·legiats que, en la mesura del que sigui possible, utilitzin els mitjans digitals al seu abast en l'exercici de la professió. Amb aquest objectiu, el Col·legi de l'Advocacia de Tarragona compta amb una ampli ventall d'opcions no presencials que s'han potenciat aquests dies. És el cas de la sala de videoconferències que està disponible per als col·legiats que la necessitin per mantenir reunions virtuals amb els seus clients; o prestar el SOJP ó videoconferències amb interns de centres penitenciaris sense necessitat de desplaçar-se; la plataforma digital de formació on-line; o la biblioteca digital, que compta amb més de 2.000 volums. D'altra banda, les justificacions del Torn d'Ofici es poden presentar digitalment a través de la pàgina web de l'ICAT i el Servei d'Orientació Jurídica al ciutadà es presta telefònicament. Des que va començar aquesta situació, el web de l'ICAT compta amb un nou canal que aglutina tota la informació d'interès per als seus col·legiats, una informació que es vehicula també mitjançant les xarxes socials i el correu electrònic.

Per orientar als col·legiats de totes aquestes mesures, l'ICAT ha creat l'Oficina d'Atenció al Col·legiat COVID-19. Aquesta oficina també dona informació sobre com sol·licitar les ajudes nacionals i autonòmiques aprovades, préstecs bancaris o bonificacions en la TGSS, entre d'altres. D'altra banda, i amb l'objectiu que la tasca dels col·legiats que fan el torn d'ofici es pugui dur a terme en les màximes condicions de seguretat sanitària, l'ICAT ha facilitat als seus col·legiats material profilàctic com guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic i ha extremat el manteniment i desinfecció dels espais col·legials.

La Secretària de la Junta de Govern, Estela Martín, explica que "és un moment complicat per a tots, però des de l'ICAT hem de ser proactius per protegir, primer que res, la salut dels col·legiats i, també, per minimitzar l'impacte que aquesta situació té en l'exercici de la nostra professió". En aquest sentit, Martín subratlla que "estem fent un seguiment permanent de la situació i posant imaginació i recursos per trobar solucions a totes les casuístiques que van apareixent en una emergència sanitària que no té precedents".

Notícies relacionades