La Diputació aprova una modificació de crèdit de 16,2 milions d'euros per fer front a la pandèmia

Es tracta de la tercera acció d'aquesta mena en el que portem d'any; la institució també va aprovar 21 milions pel PAM del 2020

Una imatge del primer ple telemàtic de la Diputació. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Tarragona

Es destinaran 700.000 € per a la desinfecció d'espais públics als pobles de la demarcació; 100.000€ per a la Fundació Universitat Rovira i Virgili, com a contribució al programa Orfeu de la Generalitat per a la detecció massiva de la Covid-19, o 810.000€ per a projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

La Diputació de Tarragona ha aprovat una modificació de crèdit que augmenta en 16,2 milions d’euros més el pressupost de la institució per a enguany. Es tracta de la tercera modificació de crèdit del present exercici, amb l'objectiu de disposar de més recursos de manera immediata i efectiva atesa l'actual situació derivada de la pandèmia. En aquest sentit, bona part de les inversions es destinen directament a fer front a la Covid-19, o bé a mesures per a la reactivació econòmica. En destaquen 700.000€ per a la desinfecció d'espais públics als pobles de la demarcació; 100.000€ per a la Fundació Universitat Rovira i Virgili, com a contribució al programa Orfeu de la Generalitat per a la detecció massiva de la Covid-19, o 810.000€ per a projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT). D'altra banda, l'increment pressupostari aporta també més recursos per pal·liar les conseqüències dels darrers fenòmens meteorològics. Concretament, 1.010.000 € per a nous ajuts excepcionals, una quantitat que s'afegeix als 2M€ que ja es van pressupostar per a aquest concepte en els comptes generals per a 2020 aprovats al novembre passat.

Una altra mesura relacionada directament amb la crisi del coronavirus és l'aprovació de l'adaptació del conveni 2020-2023 amb els consells comarcals per tal que aquests puguin rebre de manera immediata ajuts per fer front a la pandèmia del coronavirus als respectius municipis. En aquest sentit, s'ha aprovat una addenda al conveni que ja es va aprovar al ple del 28 de febrer de 2020, per modificar el procediment dels lliuraments previs acordat pel programa d'assistències i serveis per destinar a actuacions de l'àmbit social.

També s’ha aprovat la convocatòria d’ajuts del Pla d’Acció Municipal (PAM) per quadrienni 2020-2023, de 85 milions d’euros. Per al present exercici es destinaran els 10M€ inicialment pressupostats i 11M€ més resultants d'una nova modificació de crèdit: 21M€ en total per al PAM 2020. Els ens locals podran destinar-los a inversions, despesa corrent, sosteniment del lloc de secretaria-intervenció, o sanejament de les finances municipals.

Totes aquestes mesures es van aprovar en el primer ple telemàtic de la Diputació de Tarragona que s’ha pogut seguir a través dun canal a Youtube.

Notícies relacionades