Constantí podria tenir dos parcs fotovoltaics de més de 100 hectàrees

Els projectes han estat benvinguts per l'Ajuntament, però Unió de Pagesos i alguns departaments de la Generalitat s'hi oposen

Un dels emplaçaments d'un dels dos projectes. FOTO: ACN.
Redacció / Constantí

A la comarca del Tarragonès actualment queden dos projectes pendents d'avaluació per part de la ponència. Un s'anomena Jardin Tarraco i el promou l'empresa Ocean Chester Solar. També s'ubicaria a Constantí, constaria d'una potència de 10 MW i ocuparia 30,21 hectàrees. L'altre se situaria al municipi de Vila-seca. Està promogut per WATT Energia SL en un àmbit de 9,72 hectàrees i tindria una potència de 3,96 MW.

Constantí podria ser tenir en el seu municipi dos parcs d’energia solar ben aviat. Les empreses Celtis Solar SL i Iosa Green Energy SL han presentat dos projectes que en total sumarien 100 hectàrees de plaques fotovoltaiques. Un d’ells estaria al polígon nord i tindria una extensió de 18 hectárees, i l’altre entre les Gavarres, el polígon Riu Clar i l’AP-7, de 88 hectàrees.

Celtis Solar SL projecta un parc solar batejat amb el nom de Bellisens amb una potència de 42 megawatts (MW) mitjançant la instal·lació de gairebé 125.000 mòduls en un àmbit de 109 hectàrees en els terrenys agrícoles de cultius de regadiu i secà que queden acotats entre el polígon Riu Clar, el parc comercial de les Gavarres i l'autopista AP-7. L'espai ocupat per les plaques sumaria 88 hectàrees i l'evacuació de l'energia es faria a mitjançant una nova línia aèria de 2,8 quilòmetres fins a la subestació Constantí, situada al municipi de Tarragona.

De moment, Departament de Territori i Sostenibilitat ha avalat la implantació de dos parcs solars fotovoltaics al municipi així com l'Ajuntament, que ha informat favorablement l'emplaçament proposat des del punt de vista urbanístic i municipal. Per contra, el servei territorial d'Urbanisme sosté que el projecte de Celtis Solar SL contravé el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona perquè defineix aquest indret com a terreny de sòl de protecció preventiva i com "àrea especialitzada d'extensió". El Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura també el veu inviable perquè té afectació directa sobre jaciments arqueològics inventariats.

La Unió de Pagesos també s'hi oposa perquè el projecte estableix una valoració de l'interès agrari d'aquests sòls i de la seva afectació i no ha presentat alternatives de localització que no afectin finques cultivades. El sindicat agrari insisteix que cal apostar per ubicar les plaques en les teulades d'edificacions existents o en sòl urbanitzable o terrenys de poc valor natural.

El projecte de Celtics Solar manté postures enfrontades entre diferents departaments i administracions

La Diputació de Tarragona s'inclina per estudiar la possibilitat de situar l'activitat en sòl urbà industrial o sòl urbanitzable. Avisa també que l'orientació dels panells solars, respecte a la proximitat a l'aeroport de Reus, pot incidir en els reflexos de les llums dels panells respecte del trànsit d'enlairament i aterratge dels avions.

Iosa Green Energy SL proposa un projecte mixt d'explotació agrícola i explotació energètica en un àmbit de 39 hectàrees ocupades per un cultiu intensiu d'oliveres l nord del polígon industrial del municipi. D'aquesta zona, 18 hectàrees estarien ocupades per 28.000 plaques solars amb una potència de 14,5 MW i, la resta, per l'activitat agrària. Amb 30 anys mínim d'explotació, la previsió seria iniciar les obres al febrer de l'any vinent i posar el parc en marxa el setembre de 2022. El Departament d'Agricultura desaconsella l'emplaçament proposat perquè es considera que l'àmbit afecta a un espai d'interès agrari elevat.

Un tercer parc aprovat

El juliol passat la ponència d'energies renovables de la Generalitat ja va donar el vistiplau a una planta fotovoltaica de gairebé 17,5 hectàrees al polígon industrial de Constantí (Tarragonès). El projecte anomenat 'Constantí 42' el promou l'empresa Iosa Green Energy i preveu una potència de 14,52 megawatts (MW). Fa mesos també va avalar una planta promoguda per PortAventura al seu recinte.

A la comarca del Tarragonès actualment queden dos projectes pendents d'avaluació per part de la ponència. Un s'anomena Jardin Tarraco i el promou l'empresa Ocean Chester Solar. També s'ubicaria a Constantí, constaria d'una potència de 10 MW i ocuparia 30,21 hectàrees. L'altre se situaria al municipi de Vila-seca. Està promogut per WATT Energia SL en un àmbit de 9,72 hectàrees i tindria una potència de 3,96 MW.

Notícies relacionades