Curs presencial de "PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA", BONIFICABLE

Data: , , i i

Hora:
de 16 a 20 h

Lloc:
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA, Av. Pau Casals, 17 (Tarragona)

Logística Integral 4.0

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir els coneixements bàsics de les estructures que completen el procés logístic.

Conèixer les diferències entre els diferents mitjans de transport.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Sensibilitzar els principals conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.

Aprendre a fixar i determinar els objectius i els costos logístics.

Conèixer diferents models per la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministres.

Analitzar els principis general de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d'una organització.

Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.

Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar proveïdors en una empresa.

Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.

Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.

Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.

Comunicar la informació, les idees, els problemes i les solucions de manera adequada.

Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dintre de l'empresa.