L'assemblea d'usuaris del Consorci d'Aigües de Tarragona aprova els comptes del 2019

La cita s'havia de fer a l'abril però es va haver d'ajornar per la pandèmia de coronavirus

Redacció / L'Ampolla

A l’assemblea s'ha explicat l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya per atorgar una subvenció per a l'execució d'una sèrie d'actuacions a la xarxa d'abastament d'aigua en alta que gestiona el CAT per un valor de 18 milions d'euros.

L’assemblea general d’usuaris del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha aprovat els comptes de l’any 2019. Es tracta d’una assemblea que s’ha fet en una data inusual perquè estava prevista pel mes d’abril però l’epidèmia de coronavirus va impedir la seva celebració.

A l'Assemblea s'ha informat als usuaris del resultat dels comptes de l'exercici anterior, com també s'ha explicat l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya per atorgar una subvenció per a l'execució d'una sèrie d'actuacions a la xarxa d'abastament d'aigua en alta que gestiona el CAT per un valor de 18 milions d'euros. Aquest import es correspon amb el 50% del cost d'una onzena de les actuacions proposades. També s'ha aprovat el pla d'obres, relacionat amb la subvenció de l'ACA, per tirar endavant nous projectes fins el 2023.

Altres assumptes tractats han estat les licitacions i adjudicacions efectuades des de la darrera Assemblea celebrada el mes d'octubre de l'any 2019. El volum adjudicat d'aquest període ha estat d'1,6 M€ en obres i serveis propis del CAT i 16,6 M€ en obres i serveis relacionats amb la subvenció de l'ACA (subvencionat el 50%).

Notícies relacionades