Joan Riera Business angel, professor d’emprenedoria a ESADE

“El ‘business angel’ és un tutor, aporta molt més que diners”

“Els business angels invertim en les persones, no en projectes”

Joan Riera va ser al Fòrum d'Inversió CAT SUD, al mes de novembre. FOTO: XAVI JURIO.

Joan Riera, consultor i professor d'ESADE, va ser fa unes setmanes al II Fòrum d'Inversió CAT SUD per explicar davant d'emprenedors i inversors la seva experiència com a business angel. En aquesta entrevista, Riera defensa el valor dels inversors privats com a alternativa a les fonts de finançament tradicional, i especialment, l'aportació en espècie a la viabilitat de nous projectes empresarials.

Oriol Margalef / Tarragona

Faci'ns una mica de llum. Què són els business angel?

Els business angels són persones físiques que destinen part del seu patrimoni a capital d'empreses. Inverteixen entre 15.000 i 20.000 euros de mitjana en projectes del seu àmbit local, que normalment ja han superat una primera fase de constitució amb capital pròxim i es troben en una fase d'alt creixement.

Persones discretes i molt buscades.

Són discretes perquè són molt valorades, i quan si se les identifica en fòrums d'inversió poden arribar a sentir-se una mica assetjades pels emprenedors. Però en realitat som gent molt normal però amb un perfil que ens permet fer aportacions personals valuoses als nous projectes empresarials.

Complicitat? De quin tipus?

Som inversors, però sobretot som tutors, perquè aportem molt més que diners als projectes. La majoria som empresaris, alguns emprenedors frustrats, i valorem l'experiència de l'emprenedoria, l'acompanyar un projecte en desenvolupament. Quan arribem a un acord aportem coses que no són diners: tenim contactes i obrim portes; tenim know how empresarial i coneixements específics; tenim visió. Acabem sent part de l'equip.

La implicació demana compromís a tots els nivells.

Sí. Els business angel busquem experiències, experiències de satisfacció personal. Compartir l'energia amb els emprenedors ens resulta fascinant. Per això, l'aspecte emocional és molt important: els emprenedors ens han de convèncer en molts aspectes, i un de principal és demostrar-nos que la seva implicació és absoluta. Tinguem en compte que invertir en nous negocis és un negoci d'alt risc: la mortalitat és elevada i la majoria surt malament. Per això, els business angels necessitem creure en l'emprenedor, i volem que al mateix temps ells siguin 'creients' en el seu negoci. Invertim en persones, no en projectes.

Per convèncer, millor conèixer. Qui tindríem davant si ens presenten un business angel?

Un perfil molt comú és l'empresari, l'antic propietari d'una empresa que reinverteix part del capital. Aporta experiència i contactes, i complementa les competències de l'equip fundador. No té perquè ser una persona gran. Hi ha gent jove del sector de les comunicacions que han liderat el seu propi negoci i tenen visió i experiència empresarial en aquest camp.

També hi ha l'assessor...

Si, el qui aporta poc o res de capital, però molt know-how. Parlem d'un professional liberal que cobra els seus serveis normalment amb participació de l'empresa, i és adequat per a les etapes inicials. Però també hi ha treballadors, persones que s'involucren a temps complet amb l'equip fundador i que aporten experiència d'altres empreses, moltes vegades comandaments intermedis en corporacions multinacionals. I finalment, tot i que no són el perfil més habitual, també hi ha socis financers i prou, persones que no s'impliquen en la gestió. Busquen només rendiment, i l'acord sol anar de forma molt clara lligat a un calendari de desinversió.

Algun tipus de negoci o sector preferit?

Per capacitat de creixement solen generar molt d'interès els projectes tecnològics basats en la comunicació i Internet. Són transversals i tenen molta capacitat d'impacte. Però la veritat és que hi ha oportunitats d'inversió a tots els sectors i per perfil hi ha business angel que prioritzen els productes que es puguin tocar. El més important no és el que, sinó el com.

El pla de negoci?

El pla de negoci és importantíssim. Sabem que l'haurem de canviar, que el farem evolucionar. Però han de quedar algunes coses molt clares per convèncer els inversors, factors que són indispensables. Tinguem en compte que un 38% de les empreses fracassen pels recursos financers: o s'ha fet una mala previsió de recursos o no són adequats, o perquè es depenia en excés d'unes subvencions que arriben tard o amb excessiva burocràcia.

Si avalua un business plan com a inversor, en quins aspectes para més atenció?

En primer lloc, que contempli un pla de vendes tàctic. Que expliqui quines accions concretes es preveuen per aconseguir el client. Segon, un pla de gestió de recursos humans que vagi més enllà dels currículums: que expliqui com atraurà i retindrà el talent necessari, més enllà de les retribucions. I tercer, importantíssim. Que faci una previsió acurada de la gestió de tresoreria. El cicle de les vendes sol ser molt més llarg del previst. Els ingressos solen tardar molt més del previst en estar disponibles perquè no tothom paga quan esperàvem.

I directament rebutjaria un projecte que...

Que no tingués en compte els competidors, fins i tot els substitutius. Que no treballés amb informació de mercat, que no fixés uns canals de venda clars... I sobretot, si trobo a faltar un un ingredient fonamental en l'èxit de tot projecte: la passió. La meitat de les empreses han mort als cinc anys de vida, i s'ha d'invertir molta energia personal per tirar endavant. L'esperit emprenedor ha de ser present en tot el que es fa. Les grans empreses estan preocupades perquè han perdut aquest impuls, que els procura flexibilitat i rapidesa de solucions en un context canviant, i malden per recuperar-lo.

A nivell personal, quin balanç fa de les seves inversions?

Els quatre negocis en què he invertit m'han generat bones experiències, però no puc dir que hagi guanyat diners en tots els casos. No hi ha claus que assegurin l'èxit. Això d'invertir en un negoci, especialment en aquesta fase, és com sortir a navegar amb el temps no gaire clar. És sempre una aventura.

"Invertir requereix temps i passió"

Aquesta és la fórmula de Joan Riera, professor del Departament d'Estratègia a ESADE i soci fundador i director d'Active Development, un despatx professional que s'integra en l'estructura d'empreses client i treballa per objectius. La seva experiència emprenedora és molt intensa. Ha creat vuit empreses, la primera amb 23 anys; ha fet coaching a més de 400 directius i ha participat de projectes d'innovació, lideratge i gestió del canvi en grans companyies espanyoles. Bona part del seu bagatge professional s'explica al llibre 'Impulso: las cinco claves para activar el interprendimiento', amb casos pràctics en empreses com Telefónica, Vueling, Repsol o Bodegas Torres. Però en aquesta entrevista amb l'Indicador Riera parla d'una altra faceta personal, un altre tipus d'experiència, que la que ha desenvolupat com a business angel. Entre tants negocis i activitat professional, Riera encara ha trobat temps per participar en rondes de finançament amb la xarxa ESADE BAN, que aglutina a 300 inversors privats.

Més informació a:

http://www.activede.com/