Vandellòs i l’Hospitalet reactiva els ajuts a les empreses per combatre la crisi de la Covid

L’any passat van suposar una inversió de més de 200.000 euros de la que se’n van beneficiar més de 130 empreses i autònoms

El polígon Les Tàpies, epicentre econòmic del municipi.
Redacció / Vandellòs i l'Hospitalet

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha prorrogat les mesures de suport a l'activitat econòmica, que l'any passat van ascendir a 200.000 euros. La novetat més destacada és que el percentatge de reducció d'ingressos habituals que s'estableix com a requisit a les empreses que han hagut de cessar o reduir activitat passa del 75% al 25%. Una altra novetat és que en la subvenció per contractar aturats se subvencionaran les empreses que contractin a persones que disposin del certificat d'AOP (Pla d'ocupació Municipal) emès per l'Ajuntament.

El 2020 el consistori va destinar més de 121.000 euros a les subvencions per a la contractació de treballadors en atur; i més de 81.000, als ajuts per al foment de l'autoempresa. L'import global destinat a aquests ajuts va ser un 601% superior al de l'any anterior, quan el nombre de beneficiaris va ser 16, enfront dels 130 de 2020. En aquest sentit, cal tenir en compte que l'any passat l'Ajuntament va modificar les bases d'ambdós tipus de subvencions per adaptar-les a la nova realitat socioeconòmica provocada per la pandèmia del coronavirus i la declaració d'estat d'alarma i per reduir l'impacte negatiu de la crisi en l'economia local i en l'ocupació.

El requisit de pèrdua d'ingressos passa del 75% al 25%, un canvi que ampliarà l'impacte dels ajuts

La modificació d'aquestes bases va permetre que els autònoms i les micro i petites empreses del municipi que es van veure obligats a cessar l'activitat o a reduir l'activitat en més del 75% dels seus ingressos habituals a causa de l'estat d'alarma poguessin beneficiar-se d'uns ajuts directes, a fons perdut. Un requisit que ara passa a ser del 25% i, per tant, amplia el seu impacte. La quantia màxima dels ajuts per a la contractació de treballadors en atur, per tots els conceptes subvencionables és de 10.000 euros anuals per empresa. Pels quatre conceptes subvencionables dels ajuts per al foment de l'autoempresa, els autònoms es poden beneficiar d'un màxim de 1.300 euros.

A més de les subvencions a les empreses per a la contractació de treballadors aturats i del programa d'ajuts a l'autoempresa, l'Ajuntament va concedir l'any passat aquests ajuts: incentius a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques per al municipi (l'import atorgat total va ser de més de 7.000 euros); subvencions a la recuperació i comercialització de producte agrari i forestal (l'import atorgat total va ser de 8.000 euros); subvencions destinades a la defensa del productor agrari envers a l’amenaça de la plaga del porc senglar (l'import total atorgat va ser de gairebé 3.000 euros).