Les polítiques de RRHH, antídot a la fuga de talent

Factors com la conciliació, la flexibilitat o el vincle amb objectius i valors de l’empresa incrementen el compromís i el rendiment

L’Escola TIC és un exemple de com el sector fa un pas endavant per formar els professionals que necessita.
Dani Revenga / Reus

El teletreball va obrir opcions geogràfiques per captar talent. Però la tendència és bidireccional, i també facilita la fuga de talent cap a empreses de Barcelona, Madrid o altres capitals, amb salaris més elevats. L'antídot són les polítiques de Recursos Humans: factors com la qualitat de vida, estar alineat amb els objectius i valors de l'empresa o la conciliació laboral, entre d'altres, són els arguments per retenir talent, condició sine qua non per seguir la dinàmica de creixement del sector TIC.

Irene Navarrete, de Grupo Castilla, descriu un "escenari de riscos i oportunitats". Navarrete reconeix que "el sector travessa una situació delicada pel que fa al factor humà: sempre ens ha costat trobar i retenir talent, per això hem impulsat iniciatives com l'Escola TIC". La representant de Grupo Castilla té clar que la resposta ha de venir des de les polítiques de Recursos Humans: "El teletreball, els incentius i altres beneficis socials són bons arguments, encaixar la política de l'empresa amb la circumstància personal del treballador enforteix el compromís i incrementa el rendiment.

Pablo Mazón, president del Clúster TIC Catalunya Sud i CEO de Movertis, coincideix que "hem de ser competitius, no tothom dona prioritat al sou, la vinculació al territori i el sentiment de pertinença al projecte de l'empresa també fidelitzen". Mazón afegeix que "posar objectius, reptes, atorgar responsabilitat... són elements que també reforcen el lligam, un bon pla de carrera reté talent". Alba Blanco hi està d'acord: "La cultura de l'empresa és molt important per molta gent, molts professionals ho valoren per sobre de tot, rebutgen treballar en ambients tòxics".

Els perfils més buscats

Quim Algueró, de Nuwa Digital, dianostica "una falta de professionals molt generalitzada". Algueró visualitza els tècnics en web 3.0, smart contracts i full stack developers com els que més demanda tindran en els propers anys. Sergi Novo, clúster manager de TicSud reivindica "una millor planificació per donar resposta a les necessitats del mercat laboral en un sector com el nostre que pot contribuir moltíssim a reduir l'atur".

Jordi Castellà, de la URV, reconeix que "els graus tecnològics tenen poca demanda, es un sector atractiu per inserció i salaris, però no es percep així". Castellà obre la mà a les empreses per "seguir col·laborant amb fórmules duals per assegurar que els estudiants es formen a mida de les necessitats del mercat de treball" i ofereix que més professionals del sector s'incorporin com a professors associats.