Altafulla aposta per una gestió sostenible de la platja

El programa ‘Altafulla Platja Viva’ pretén recuperar el sistema dunar per protegir la platja del canvi climàtic

Redacció / Altafulla

Altafulla s'ha marcat com a objectiu la protecció i gestió sostenible de la seva platja per protegir-la contra el canvi climàtic i contribuir així al benestar de les persones i al desenvolupament social i econòmic de la vila. Per aconseguir-ho, el novembre de 2019, l'Ajuntament va encarregar un estudi per a la diagnosi de la gestió sostenible de la platja d'Altafulla a la consultoria ambiental Qu4tre.

L'anomenat programa 'Altafulla Platja Viva' comprèn un pla de gestió integral de la platja i la realització d'accions amb l'objectiu de recuperar el sistema dunar com a gran reservori de sorra per a la protecció natural davant de les llevantades i les amenaces del canvi climàtic i la seva redistribució.

Les accions plantejades en aquest pla són vuit:

  • La millora de la continuïtat del camí de ronda al llarg del front marítim entre la platja del Canyadell i el Vinyet.
  • Diverses millores per evitar que l'escorrentia de la pluja provinent dels carrers erosioni la platja.
  • La regeneració de l'estructura dunar del parc de Voramar per protegir la platja i el parc dels temporals marins.
  • L'aportació puntual de sorra procedent de les zones de retenció per mantenir l'amplitud de la platja i les activitats.
  • La col·locació de biòtops marins artificials de refugi per a la fauna marina i com a elements de fixació de les boies de senyalització.
  • La col·locació d'estructures que afavoreixin la retenció de sorra durant l'hivern per tal de ser utilitzada en zones de la platja afectades pels temporals.
  • L'ordenació de la zona d'ús públic del Club Marítim Altafulla per millorar la connexió entre el final del passeig i el Vinyet.
  • El reforç dels mecanismes de retenció de sorra per millorar l'ecosistema dunar del Vinyet i reposar de sorra les zones de platja afectades pels temporals.

Com explica el tècnic de l'Ajuntament d'Altafulla, Ton Aymemí, "es tracta d'un pla viu, cal anar veient les reaccions que tenen les accions que duem a terme per saber on hem de posar l'accent".

Pel que fa a la col·locació de barreres de retenció de sorra, cada any, a la tardor i a l'hivern, s'instal·len trampes de captació sedimentària que tenen la funció de retenció de sorra i colonització natural de vegetació autòctona per reforçar el dipòsit habitual en les zones de platja afectades pels temporals, uns fenòmens que cada cop es donen més sovint a causa del canvi climàtic", explica Aymemí. L'objectiu a llarg termini és el reforç i la recuperació del sistema sedimentari i la seva continuïtat cap al sector del Vinyet, que és la zona que ha de permetre el trasllat de sorra cap al sector de Botigues de Mar en el període estival.

La millora de l'ecosistema dunar de la plana del Vinyet ha rebut també les primeres accions. Al mes de maig, alumnes de diverses escoles d'Altafulla van plantar vegetació autòctona en el cordó dunar de 80 metres que fa de barrera entre la platja i el Parc de Voramar.

Altres accions dutes a terme són la millora del camí de ronda entre la platja del Canyadell i el Vinyet; les millores introduïdes per evitar que l'escorrentia de la pluja provinent dels carrers erosionés la platja;  la consolidació dels biòtops marins artificials de refugi per a la fauna marina i com a elements de fixació de les boies de senyalització i l'ordenació de la zona d'ús públic del Club Marítim per millorar la connexió entre el final del passeig i el Vinyet.

Els primers resultats d'aquestes accions ja es van poder veure la passada temporada d'estiu, tot i que encara queda molt camí per recórrer.