Un Hub per afrontar els reptes de l’alimentació amb l’horitzó del 2030

Àurea Rodríguez - Gerent del centre tecnològic Eurecat a Tarragona

L'any 2021, la Comissió Europea aprovà el seu nou programa anomenat "Alimentació 2030 (Food 2030)" per tal de transformar els sistemes alimentaris i assegurar que tothom tingui suficients aliments assequibles i nutritius per a portar una vida saludable amb una producció compromesa amb el canvi climàtic, el planeta i les comunitats.

L'augment i envelliment de la nostra població, l'escassetat de recursos naturals, l'augment dels costos de producció i transport i la petjada de carboni de les activitats agrícoles i ramaderes fan que la nostra indústria agroalimentària avui en dia sigui el pal de paller per a la nostra sobirania alimentària. A més, el sector agroalimentari té una incidència transcendental en la salut animal i humana, en la indústria de l'hospitalitat i la gastronomia, entre d'altres, i està immers en les dues grans transformacions, digital i verda.

Complementant l'anterior, podem identificar a nivell global tres tendències que són clau per a les indústries alimentàries per als propers anys: la cura del planeta, la biodiversitat i la població, la nutrició preventiva i personalitzada i les collites d'alta tecnologia vitals per a salvaguardar el subministrament dels aliments.

El Camp de Tarragona, juntament amb Lleida, és un dels pols agroalimentaris més importants de Catalunya. Fa molts anys que Reus i el Camp de Tarragona s'especialitzà en prevenció de la salut a través de l'alimentació com a hub de referència en Foodtech & Nutrition, enfortint-lo amb un clúster tecnològic, donat que aquest hub és intrínsec a la història del territori encara que no l'anomenaven així. És a dir, un pol tecnològic on tots els agents: empreses, centres tecnològics, universitat, ciutadans i administració col·laborem amb tecnologia, innovació i talent per atraure inversions, fer créixer les empreses, l'economia i la qualitat de vida.

La simbiosi de capacitats, la col·laboració sistemàtica, el desenvolupament i aplicació de noves tecnologies i coneixements són claus per al futur del sector. El HUB ha de jugar un paper molt rellevant en fer que tot això passi, desenvolupant i atraient talent i inversions, dinamitzant iniciatives, projectes i startups, i promovent el creixement de les nostres empreses i la generació de noves oportunitats de negoci.

Aquests dies, se celebra Alimentaria, on estem constatant que el sector s'enfronta a reptes d'innovació importants però que el Hub ha d'interpretar en clau d'oportunitats amb projectes que s'estan desenvolupant al nostre entorn com les fonts de proteïna alternativa, els productes plant-based per donar resposta als nous hàbits de consum, la nutrició de precisió i personalitzada amb l'estudi de la microbiota, entre d'altres, la "servitització" de productes alimentaris, la reducció de la petjada de carboni i la circularitat, la producció vertical i regenerativa, el retail i els nous canals de venda i d'influència a través de les xarxes socials o, fins i tot, els nous models del món digital, així com la relació amb el turisme, la gastronomia i les indústries creatives i experiencials. En definitiva, aliments sans, segurs, sostenibles i smart.