Economia circular: com aconseguir més per a l’empresa des d’una perspectiva responsable

Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya

Josep Maria Tost, director de l'ARC. FOTO: CEDIDA.
Josep Maria Tost / Tarragona

El model de creixement econòmic adoptat per la gran majoria d'empreses als darrers 200 anys, basat en l'ús d'abundants recursos disponibles a baix cost, ha tocat fi. És la conclusió de les experiències i estudis dels darrers vint anys. Quan els recursos són abundants i barats, i la protecció del medi ambient no és una prioritat, l'actual model, donant una resposta "lineal" a la demanda, pot proporcionar uns resultats excel·lents. Les empreses poden extreure matèries primeres, utilitzar-les per fabricar els seus productes y vendre i distribuir aquests productes a tants clients com sigui possible (que els utilitzen i llencen un cop han complert la seva funció); tot plegat amb nivells d'eficiència cada cop més alts. En poques paraules, és una economia basada en tres principis: extracció, producció i residus.

El desenvolupament l'economia després de la Segona Guerra Mundial va accentuar aquesta tendència de consum basada en l'usar i llençar, però s'evidencia que hem deixar de fabricar i de consumir desordenadament. El model lineal deixa de ser viable en un context en el qual les matèries primeres no renovables (metalls, minerals i combustibles fòssils) i la capacitat de regeneració de les matèries renovables (com terrenys, boscos i aqüífers) pot no ser suficient per cobrir la demanda futura. De fet, es creu que si no s'inverteixen les tendències actuals la combinació de possibles problemes de subministrament de recursos i la volatilitat dels preus (cada cop més alts i inestables) durant les dues properes dècades es traduirà en bilions de dòlars de pèrdues per a les empreses i nacions.

Estudis de diverses consultores indiquen que moltes empreses d'arreu del món estan començant a seguir l'exemple de companyies més petites i innovadores, utilitzant l'economia circular com a base de creixement i innovació per aconseguir un benefici circular. L'economia circular és un model econòmic i productiu que estableix que qualsevol residu és un recurs. Els beneficis globals que es poden obtenir amb un model circular són: creació de llocs de treball, activitats econòmiques noves, accés segur a matèries primeres, reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (directes i indirectes), qualitat de l'aire (efecte directes però principalment indirectes) i reducció de deixalles marines.

"Les empreses tenen al davant la possibilitat de crear valor tot i els problemes mediambientals i l'escassetat i volatilitat de matèries primeres"

Moltes empreses s'han adonat que l'economia circular no només afecta al subministrament de recursos i a l'eficiència del seu ús sinó que, en realitat, consisteix en adoptar noves àrees de creació de valor que són, al capdavall, nous models de negoci.

Ecodisseny

Es tracta d'un tipus de disseny que incorpora criteris ambientals per assolir productes més sostenibles, més segurs i menys tòxics, amb un consum menor de recursos i de matèries primeres i que redueix costos en matèries primeres i consum de recursos. Per a la producció de productes o serveis des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible, cal tenir presents tots els consums i emissions que s'hi duen a terme al llarg de tot el seu cicle productiu i cicle de vida.

El 2015, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'Estratègia catalana d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (Ecodiscat), una eina d'ecoinnovació que té com a objectiu promoure l'economia circular, a través del reciclatge, i una major sostenibilitat a l'hora de produir i consumir productes.

Simbiosi industrial

El primer projecte de Simbiosi Industrial que es va desenvolupar a Catalunya va ser "Manresa en Simbiosi". Va néixer al maig de 2015. El projecte consistia en crear les condicions favorables perquè les empreses poguessin aprofitar al màxim els recursos dels cicles productius. Per fer-ho, s'oferia un programa per identificar col·laboracions, basades en bona part en la compra venda de recursos sobrants, i concretar-les, obtenint beneficis econòmics però també ambientals.

El projecte va servir per identificar una generació local d'energia per valor d'1'2 milions d'euros amb la implantació de la sinergia d'energia, i un estalvi de 135.000 euros en la gestió de residus. L'anàlisi es va fer a partir de la participació de 27 empreses, així com 50 tècnics i empresaris involucrats. El projecte va identificar 8 sinergies -quatre en implantació i quatre en estudi-, al voltant de recursos com l'energia, plàstics, matèria orgànica, així com petits estocs.

Borsa de subproductes

La Borsa de productes (http://www.residuorecurso.com/ca/inici) facilita la connexió entre empreses per valorar les possibilitats que els seus residus siguin aprofitables directament en substitució de les matèries primeres. La Borsa de Subproductes de Catalunya és un servei gratuït que té com a objectiu potenciar l'aprofitament màxim dels residus, promoure el reciclatge i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i millorar la competitivitat. La borsa de subproductes de Catalunya integra els residus de nou en els processos productius i els manté en constant circulació. Hi té de més de 900 empreses gestores de residus en xarxa on gairebé el 80% dels residus industrials són revaloritzats i hi ha 28.000 llocs de treball directes.

Transformant negocis

Cada cop hi ha més empreses opten per un model circular. És el cas de la companyia de moquetes Desso, que l'any 2008 va diversificar l'oferta als seus clients oferint un servei de lloguer de les seves moquetes. Una de les possibilitats que això li oferia era poder gestionar les moquetes al final de la seva vida útil. L'anomenat Leasing consisteix en consumir els serveis en comptes de posseir-los i es pot aplicar a altres productes com, per exemple, vehicles, electrodomèstics, mobles, etc.).

De fet, aquest model aplicat als vehicles és el que avui dia porten a terme empreses com Avancar, que ofereixen un servei de lloguer de vehicles per hores, adreçat a particulars o empreses.

Cafès Novell va presentar unes càpsules compostables certificades per la norma EN13432, que en condicions de compostatge industrial es degraden en un període d'entre 12 i 20 setmanes. Després del seu ús han de depositar-se a la fracció orgànica dels residus. D'aquesta manera es resol un problema com és la gestió d'aquesta mena de càpsules, d'un reciclatge complex.

Un altre exemple és l'empresa quebequesa Enerkem. Fundada l'any 2.000, utilitza la seva tecnologia patentada per convertir residus sòlids urbans no reciclables en productes químics reutilitzables i biocombustibles renovables. Té un pla de pla de creixement, al Canadà, que implicarà una reducció aproximada de 880.000 tones de CO2 al 2030. L'empresa crea llocs de treball verds i ofereix una alternativa sostenible i econòmica a la deposició controlada, la incineració i les energies tradicionals com els combustibles fòssils, implicats en l'escalfament global del planeta.

En el mercat de la telefonia mòbil van prenent força els mòbils "renovats" o "posats a punt". Fent un símil del negoci dels concessionaris d'automòbils, són mòbils de quilòmetre zero. Smartphones amb poc historial d'ús previ, que s'han recondicionat per posar-los a la venda i que compten amb una garantia d'un any. La majoria dels terminals recondicionats provenen de rènting o han estat emprats durant un curt temps per les pròpies operadores de mòbil. Molt en menor mesura, provenen de clients directes.

En resum, l'economia circular és un nou paradigma per a la sostenibilitat que permet utilitzar els recursos d'una forma més intel·ligent, abandonar el vell concepte "agafa, fabrica, llença" i garantir un creixement sostenible.