La innovació en sofre per a ús agrícola com a exemple d'economia circular

Redacció / Tarragona

Des de la seva fundació, AFEPASA és tot un referent d'economia circular, a l'aprofitar el sofre procedent d'altres sectors per al desenvolupament de solucions agrícoles ecològiques i sostenibles.

En els últims anys no hi ha dubte que un dels aspectes que més està influint en la cultura de les empreses i els seus plantejaments estratègics de posicionament es basa en la creixent conscienciació de la societat amb la necessitat de realitzar un ús més eficient i sostenible dels recursos que tenim al nostre abast.

Per això, avui dia resulten cada vegada més habituals conceptes que fins fa ben poc eren pràcticament desconeguts per al conjunt de la població, però que resulten essencials per pensar en una major sostenibilitat i respecte del nostre entorn, com és el cas de l'economia circular. Tot i que el concepte d'economia circular pugui semblar una mica innovador, a AFEPASA es ve duent a terme des del mateix moment de la seva fundació, fa ja 128 anys. El 99% de la producció es realitza a partir d'economia circular, principalment perquè el sofre s'obté, en la seva major part, com a residu o subproducte derivat de les extraccions que realitza la indústria petroquímica.

El repte d'AFEPASA rau en oferir el millor 'nou ús' perquè aquest element es converteixi en una matèria primera d'enorme potencial. S'adquireix quelcom que la indústria no li dóna ús i que li suposa un problema mediambiental, es valoritza, i es transforma en un producte ecològic amb un altíssim valor afegit i amb els més alts estàndards de sostenibilitat i respecte a l'entorn. Aquesta estreta relació entre l'ADN de l'entitat i l'economia circular no només es posa de manifest en l'obtenció de la seva principal matèria primera, sinó també en el fet que l'esforç en R + D + I es basa exclusivament en el disseny i desenvolupament de projectes basats en l'economia circular i l'agricultura ecològica i sostenible.

Un clar exemple del compromís d'AFEPASA per connectar l'R + D + i amb l'economia circular és la nova gamma de productes SULTECH ™, basat en un sofre d'una font completament diferent de la tradicional, i per tant amb propietats molt diferents. En aquesta gamma de bioestimulants s'utilitza un sofre microbiològic procedent de residus de depuradores. D'aquesta manera, AFEPASA contribueix a transformar en un producte d'altíssim valor per al desenvolupament de l'agricultura un element que, paradoxalment, és considerat per altres sectors d'activitat com un problema de gestió de residus, desenvolupant a més solucions sostenibles i ecològiques els resultats són perfectament equiparables a les que ofereixen els productes químics tradicionals.