Tesecnia, solucions energètiques respectuoses amb el medi ambient

L’empresa de Reus es dedica a les instal·lacions des de 1995 i té en les energies renovables un dels seus serveis estrella

Redacció / Reus

Tesecnia S.L. és una empresa ubicada a Reus que es dedica a les instal·lacions en general, amb una dilatada experiència des de l'any 1995. L'empresa està totalment compromesa amb el medi ambient i bona part dels seus serveis estan orientats a trobar solucions a les necessitats dels seus clients, però amb l'objectiu de cuidar el planeta aplicant tecnologies sostenibles.

És el cas de la divisió d'energies renovables, que ofereix aquest ventall de solucions:

  • La aerotèrmica. Aquesta és una tecnologia que extreu fins un 77% de l'energia del medi ambient, de l'aire. Els sistemes d'aerotèrmica són bombes de calor d'última generació dissenyades per a la refrigeració a l'estiu i la calor a l'hivern, a més de la generació d'aigua calenta tot l'any. L'energia que s'extreu de l'aire és gratuïta, solament té el cost del consum elèctric que pot ser d'un 22% de l'energia aportada per una màquina d'un rendiment de 4,5. Gràcies a aquest baix consum energètic davant del gas, el gas-oil i dels pellets llets és la solució energètica mes viable en la majoria d'edificis, aeroports, cinemes, hospitals etc.
  • La venda e instal·lació de calderes de condensació. Aquesta tecnologia permet recuperar una part important de la calor latent i reduir d'una forma considerable la temperatura dels gasos de la combustió rebaixant-la fins a valors del l'ordre de 45º, limitant així les emissions de gasos contaminants. Gràcies a aquesta tecnologia s'aconsegueix un estalvi de un 25-30% en el consum d'energia i es redueixen fins un 70% les emissions de nitrogen i diòxid de carboni.
  • Energia solar tèrmica. Aquesta tècnica utilitza la radiació solar per escalfar fluïds destinats a diferents usos. La solar tèrmica es ideal per ser utilitzada en instal·lacions domestiques per escalfar aigua sanitària o calefaccions. Una instal·lació d'energia solar tèrmica consta d'un conjunt de plaques per les quals discorren uns tubs els quals estan exposats a la radiació solar.
  • L'energia fotovoltaica. És aquella energia que es produeix aprofitant l'energia del sol. És una energia neta i renovable. Es basa en un sistema anomenat efecte fotoelèctric, pel qual determinats materials son capaços d'absorbir fotons (partícules lumíniques) i alliberar electrons generant una corrent elèctrica. L'energia solar fotovoltaica és en aquets moments l'estrella de les energies renovables, gràcies a les modificacions normatives que s'han dut a terme i a l'abaratiment dels components per les seves instal·lacions, que fan que sigui un sistema de producció d'energia més assequible. La utilització de l'energia fotovoltaica està en un procés de creixement. Des dels particulars amb l'autoconsum fotovoltaic, com també per les instal·lacions de panells solars en les cobertes de les naus industrials, passant pels camps solars i l'anomenat bombeig solar destinat a explotacions agrícoles i ramaderes.

Tesecnia està present amb tota aquesta gamma de serveis per donar sempre les millors solucions tant tècniques com econòmiques, aplicant la nostra màxima que ens serveix de carta de presentació a la nostra pagina web: 'Siguis on siguis et donem la solució que requereixes'.

  • T'escoltem i valorem les teves necessitats per donar-te solucions.
  •  la nostra feina.
  •  amb un equip de tècnics titulats o especialitzats en cada una de les branques de llum, aigua, gas i energies renovables. Aplicant la normativa, el nostre coneixement tècnic i l'experiència per implementar les solucions pactades.
  • la feina feta per confirmar els resultats i la teva satisfacció.
  • I marxem fins que ens tornis a necessitar.