Tarragona registra una pujada de l'1,6% del VAB però un retrocés del 5,3% de l'ocupació

L'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA 2019 assenyala que la reducció del creixement industrial a la demarcació ha evitat uns resultats comparables a la resta de Catalunya

Una imatge de la presentació de l'anuari amb Josep Oliver (dreta), catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Daniel Gómez, director de Zona de BBVA a Tarragona. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Tarragona

La xifra de la demarcació està per sota de la mitjana de la resta de Catalunya, on l'augment ha estat del 2,6%, destacant l'àrea metropolitana de Barcelona amb un increment del 2,9%.

Tarragona ha registrat un increment del Valor Afegit Brut (VAB) -un concepte que es considera pràcticament sinònim del PIB- inferior a la resta de Catalunya per la reducció del creixement del sector industrial. Així ho mostra l'Anuari Econòmic Comarcal 2019 que conté les dades econòmiques del període 2007-2018. Així, Tarragona ha marcat un increment del VAB de l'1,6% mentre que a la resta de Catalunya l'augment ha estat del 2,6%, destacant l'àrea metropolitana de Barcelona amb un increment del 2,9%.

A Tarragona, el Camp ha registrat un creixement de l'1,5% i les Terres de l'Ebre de l'1,8%. El descens de la indústria al Camp de Tarragona va ser, segons l'estudi, del 2,5%. Es tracta d'un sector que aporta, segons l'informe, un 30% del VAB en aquestes comarques. Només l'impuls del sector serveis (augment del 3,2%), que suposa les dues terceres parts del VAB al territori, va contrarestar el decreixement de la indústria. La contrucció també registra un alça del 4,1%.

Malgrat la contenció en el creixement en relació amb la mitjana de Catalunya, el període 2013-2018 indica que la demarcació ha registrat un increment del 16,2%, el més gran de tota Catalunya, que té una mitjana de 14,9% en el període.

Si es mira amb detenció el sector industrial a la demarcació, la producció d'energia, gas, aigua i reciclatge van caure un 10%, sent el Baix Camp qui va mostrar una caiguda més gran pel que fa a l'energia (12,7%), mentre que al Tarragonès es va registrar una davallada del 6,3%.

Per contra, l'ocupació en el sector industrial va créixer el 2018 un 2,4%. Així, el 2018 hi havia 38.000 afiliats el 2018, un 4,8% menys que el 2017. Segons l'estudi, la recuperació industrial en el període 2013-2018 va ser del 22,9%.

El motor de la recuperació en termes de VAB a la demarcació de Tarragona va ser del sector terciari, que en el període 2007-2018 va mostrar una recuperació del 13,4%. En nombre d'afiliats (a la Seguretat Social), el terciari va mostrar el 2018 un augment del 9,1% respecte al 2007.

Pel que fa a la construcció, el VAB al Camp de Tarragona presentar una contracció acumulada del 54,6% en el període 2007-2018 malgrat que el 2018 aquest sector de negoci va créixer un 4,5%. En el sector primari, l'agricultura té una contracció del 5,8%.

Millors resultats a les Terres de l'Ebre

Les Terres de l'Ebre continuen acostant-se a la situació prèvia a la crisi, tot i que, el VAB generat el 2018 encara està un 5,5% per sota del registrat el 2007. Aquesta és, també, una situació similar a la del mercat de treball: els gairebé 53.000 afiliats de 2018 es troben un 11,5% per sota els del 2007.

El creixement del terciari el 2018 reflecteix tant l'avenç dels serveis privats (2,4%) com, en particular, dels col·lectius (4,0%). La recuperació 2013-18 ha situat el VAB generat el 2018 al sector, al voltant d'un 9% per sobre el del 2007. Mentre en l'àmbit dels privats, el VAB se situa només un 3,3% per sobre el del 2007, el dels col·lectius el supera ja en un 27,2%.

El creixement de la indústria el 2018 recull l'empenta de les produccions d'energia, gas, aigua i reciclatge (avenç de l'1,7%), les més rellevants d'aquestes comarques i un modest 0,7% de les manufactures. Aquest baix creixement manufacturer reflecteix augments prou rellevants en alimentació, begudes i tabac (2,3%), reduïts per les davallades de la química i del paper i arts gràfiques.

El mercat de treball del sector industrial va presentar una alça de l'afiliació el 2018 (3,3%) que no permet encara reabsorbir les pèrdues de la crisi (properes al -30%). Els 9.000 afiliats al sector el 2018 encara estan un -21,2% per sota dels del 2007.

D'altra banda, la d'edificació i promoció immobiliàries van créixer un 6,5%. Malgrat això, la construcció a les Terres de l'Ebre el 2007-18 presenta una contracció del 53,5%.

Finalment, la negativa evolució del VAB del sector primari el 2018 reflecteix descensos a l'agricultura (57% del VAB sectorial i caiguda del 4,1%), tot i la millora dels cítrics, per la davallada de l'oli d'oliva, hortalisses i fruita fresca. Del seu costat, la ramaderia també es contreia pel descens de l'aviram. Finalment, la pesca va créixer d'un 7,8%.