Activa Mútua s'adhereix a la Declaració de Luxemburg, que certifica el foment de la salut al lloc de treball

Es tracta d’una iniciativa europea que exigeix a les empreses bones pràctiques més enllà de la legislació vigent

Activa Mútua té en el foment de la salut laboral una de les seves prioritats.
Redacció / Reus

Activa Mútua ha rubricat la seva adhesió a la Declaració de Luxemburg, amb la qual es compromet a integrar els principis bàsics de la promoció de la salut en el lloc de treball, gestionar la salut dels treballadors i complir amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Uns compromisos que van més enllà de la simple aplicació de la legislació vigent en aquest àmbit.

La Declaració de Luxemburg és una iniciativa de la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball (ENWHP), que a través de l'elaboració d'aquest document de consens estableix els principis bàsics d'actuació d'una bona gestió de la salut dels treballadors en l'empresa. Múltiples organitzacions s'han adherit a aquesta declaració incorporant aquests principis en la seva estratègia empresarial i en els serveis que ofereixen als seus clients.

Amb aquesta adhesió, Activa Mútua es compromet a la millora de l'organització i les condicions de treball, la promoció de la participació activa i el foment del desenvolupament individual, així com a compartir i promoure els seus coneixements i bones pràctiques en aquest àmbit.

Amb aquesta iniciativa es pretén conjuminar els esforços dels empresaris, els treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de treball, encoratjant als estats membres de la Unió Europea a posar la promoció de la salut en el treball entre les seves prioritats i incorporar els temes de salut laboral en les seves polítiques.

La promoció de la salut en el treball pot redundar en una disminució de les malalties i els costos derivats d'elles, en un increment de la productivitat, així com en una població treballadora més sana, més motivada, amb la moral més alta i amb un millor clima laboral. L'adhesió a la Declaració de Luxemburg és un gran primer pas per formar part del projecte "Empreses Saludables" de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), en el qual es reconeix a les empreses que compleixen els criteris de qualitat de la Xarxa Europea de Promoció de la Salut.

Notícies relacionades