L'Ajuntament Tarragona no cobrarà les taxes de terrasses i ocupació de via pública de bars i restaurants

Els establiments que han hagut de tancar pel decret d'alarma tampoc pagaran la taxa de la brossa

L'alcalde de Tarragona Pau Ricomà. FOTO: ACN.
Redacció / Tarragona

L'Ajuntament ha previst destinar 250.000 euros per reactivar el comerç i l'activitat econòmica, a banda de les ampliacions pressupostàries d'ajuda a les emergències de Serveis Socials

L'Ajuntament de Tarragona no cobrarà les taxes de terrasses i ocupació de via pública als bars i restaurants durant el període que duri la prohibició derivada de la declaració de l'estat d'alarma. Tampoc hauran de pagar la taxa de la brossa tots els establiments que han hagut de tancar a causa de l'estat d'alarma decretat i que fa referència al Reial Decret 463/2020.

A més, el consistori tarragoní retardarà el termini de cobrament obligatori de les taxes i els impostos corresponents a l'any 2020 en funció del que duri l'estat d'alarma. Es tracta dels impostos de Béns Immobles, el de vehicles de tracció mecànica, així com la taxa de recollida d'escombraries i la del gual.

Pel que fa a les empreses contractades per l'Ajuntament, es garanteix el cobrament de tots els seus treballadors que actualment tenen contractats, independentment de la situació d'activitat en la que es trobin.

Reactivació del comerç

L’Ajuntament ha previst destinar 250.000 euros per reactivar el comerç i l'activitat econòmica, a banda de les ampliacions pressupostàries d'ajuda a les emergències de Serveis Socials. Aquesta quantitat podrà ser ampliable. "Aquesta xifra és ampliable, en funció de les necessitats que detectem", explica l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.

Així mateix, el Consistori ha demanat al govern de l'Estat que contempli la possibilitat que els ajuntaments puguin flexibilitzar el destí del romanent de tresoreria de què disposen. "L'objectiu és poder destinar aquest romanent a despesa corrent per tal de mitigar els efectes de la pandèmia, ja que ens afecten i afectaran a totes i tots". I ha afegit: "Aquesta és la primera mesura que hauria de prendre l'Estat, ja que si no ho fa, els ajuntaments estem obligats a destinar el superàvit a reduir el nivell d'endeutament net. En definitiva, demanem que s'utilitzin tots els instruments jurídics necessaris perquè es procedeixi a la modificació de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que determina el destí del superàvit pressupostari".