L’economia catalana manté en conjunt un fort creixement el tercer trimestre de 2017

El PIB català creix un 3,5% per l'impuls de la indústria, la construcció i el turisme

La producció industrial, també el sector químic, confirmen un creixement elevat a Catalunya. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Tarragona

Segons les dades de l'Institut Català d’Estadística (Idescat) i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat, el creixement de l'economia catalana el tercer trimestre de 2017 se situa en un 0,9% en taxa intertrimestral i en un 3,5% en taxa interanual, fet que mostra la continuïtat del fort creixement de l'economia catalana.

Les dades de la producció industrial confirmen un dels creixements de la indústria -en mitjana dels dotze darrers mesos- més elevats a Catalunya que al conjunt de la zona euro. Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de metal·lúrgia i els productes metàl·lics, la de maquinària i equips mecànics, i la química.

Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement interanual del valor afegit brut industrial se situa en un 3,7%, per sobre dels dos trimestres anteriors.

La construcció manté una dinàmica a l'alça i el tercer trimestre d'enguany creix un 6,8%, gràcies al subsector residencial, i en particular l'habitatge. El nombre d'habitatges iniciats creix de forma moderada i la recuperació de la licitació pública durant l'any avança una lleugera millora de l'obra civil.

Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de metal·lúrgia, la de maquinària i la química

Pel que fa al sector de serveis relacionats amb el nivell d'activitat i ocupació laboral, mostra una dinàmica a l'alça. En termes de valor afegit, les estimacions d'avanç del tercer trimestre són d'un creixement interanual del 3,3%, una taxa 4 dècimes superior a la del trimestre anterior.
Quant a l'activitat turística, el volum de turisme estranger ha augmentat un 7,8 % interanual en els nou primers mesos de l'any i la despesa turística un 13,2 % (fins a l'agost). L'evolució de les pernoctacions hoteleres ha estat així mateix molt positiva, per sobre de la mitjana estatal.

El turisme presenta dades molt possitives a Catalunya, les pernoctacions creixen i la despesa turística creix en un 13,2%

També les exportacions de béns mostren una tendència possitiva, els vuit primers mesos de l'any l'acumulat de les exportacions denoten un creixement interanual del 8,8% en valors corrents (superior al 2,1% del mateix període de 2016). Les exportacions de més contingut tecnològic continuen creixent, com ho han fet des del 2014, per damunt de la mitjana de productes industrials.

L'ocupació continua augmentant amb força, amb un creixement el tercer trimestre d'un 2,9% segons l'Enquesta de la Població Activa (Idescat) i d'un 3,8% segons la Seguretat Social. Dins l'ocupació assalariada, destaca la millora en l'ocupació indefinida, que accelera el seu creixement fins a un 3,9% i suposa el ritme més intens d'ocupació indefinida des de finals de l'any 2008. Al mateix temps, la taxa d'atur baixa el tercer trimestre fins al 12,5%, el valor més baix des de finals del 2008, en comparació amb un 9% de la UEM i un 16,4% pel conjunt d'Espanya.

Notícies relacionades