Creen una web que permet trobar feina sense necessitat d'enviar el currículum

L'ha fet l'empresa Easy2bwise amb el suport del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta de la URV

Una oficina de treball de la Generalitat. FOTO: ACN.
Redacció / Reus

El lloc web es diu myprofilejobs.com i la persona que s’hi registra només ha de respondre uns questionaris que serveixen per detallar el seu perfil professional.

S’ha acabat enviar currículums per trobar feina. L’startup Easy2bwise ha creat una pàgina web, www.myprofilejobs.com, que permet a les empreses trobar el candidat que s’adigui millor al lloc de feina. L’eina, que s’ha desenvolupat juntament amb el Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta de la URV i sota l’assessorament de SECOT, posa en contacte l’oferta i la demanda sense haver de contactar les persones.

Així, tot el que ha de fer la persona que busca feina és respondre uns qüestionaris, indicar quins perfils laborals li interessen, i les seves preferències en quan a salari mínim i la distància màxima al lloc de treball. MyProfileJobs fa la resta. Un cop finalitzat aquest procés d'alta, la persona candidata no necessita dur a terme cap més acció. L'aplicació li enviarà un correu electrònic, de forma automàtica, quan una empresa busqui una persona amb el seu perfil. Només li caldrà indicar si l'accepta o la rebutja. En cas d'acceptar-la se li indicarà dia i lloc per a l'entrevista final o per a signar el contracte.

Per la seva banda, les empreses que volen cobrir una vacant, un cop registrades, poden sol·licitar persones de forma fàcil i ràpida, indicant el perfil de la vacant, el sou i la durada del contracte. L'aplicació seleccionarà de forma automàtica i objectiva la persona amb el perfil que millor encaixi amb la vacant, i no hauran de revisar ni un sol currículum.

Actualment hi ha disponibles gairebé quaranta perfils laborals dels set principals sectors del territori: horeca (hotels, restaurants i cafeteries), indústria, agricultura i ramaderia, logística, sanitari residencial, comerç (botigues i supermercats) i administració.

El procés de sel·lecció és totalment objectiu, no és necessari presentar el currículum ja que es centra únicament en les actituds de les persones candidates, ni es produeix discriminació de cap tipus per motius d'edat, origen, gènere o aspecte físic. A més, es garanteix la igualtat d'oportunitats per a tothom, ja que s'avaluen totes les candidatures.

Les empreses, per la seva banda, no coneixen cap dada de les persones candidates ni necessiten revisar cap currículum. Un cop donada d'alta la vacant, MyProfileJobs s'encarregarà de posar en contacte l'empresa amb la persona que millor encaixi amb la vacant de forma fàcil i ràpida.

Notícies relacionades