Les exportacions vinculades al sector petroquímic disparen el comerç exterior de Tarragona

Des del mes d'abril, el comerç exterior de Tarragona creix molt per sobre de la mitjana catalana

Des de l'abril, el comerç exterior a Tarragona no para de crèixer despuntant la mitja catalana. FONT: Ministeri d'Economia.
Pilar Ribé / Tarragona

Les exportacions de Tarragona han registrat un fort creixement aquest passat mes de setembre en comparació al mateix mes de l'any 2016, un creixement del 38,5%, un percentatge molt superior al 5,7% de mitjana de Catalunya i en l'acumulat gener-setembre, el comerç exterior a Tarragona ha crescut el 21,9%, un percentatge superior al 8,4% de la mitja catalana. L'exportació de productes químics, sector líder a la demarcació, principal motiu d’aquestes bones xifres.

En termes mensuals, les dades a Tarragona denoten que es tracta d'una tendència en alça que va començar el passat mes d'abril, quan les exportacions van créixer un 5,8% a Tarragona en termes interanuals i van sumar 679.634 milers d'euros. El mateix mes, les exportacions a tot Catalunya van abaixar-se un 2,7%. Des de l'abril i fins l'actualitat, les exportacions han registrat creixements més elevats a la demarcació que en el conjunt de Catalunya, segons dades del Ministeri d'Economia i Competitivita, situant-se al mes de setembre en un 38,5%.

Pel que fa als motius, a nivell sectorial, destaca el creixement a Tarragona de les exportacions de productes energètics (313,5% el setembre i 146,7% en l'acumulat gener-setembre), vinculades al sector petroquímic. En dades totals de Catalunya, els productes químics, que han arribat als 1.491,3 milions d'euros, l'automobilístic (994,8 milions) i els béns d'equip (985,8 milions) lideren les vendes de Catalunya a l'exterior el mes de setembre.

La comparativa entre demarcacions inclina fortament la balança cap a les terres tarragonines. En el període acumulat gener-setembre, les exportacions han crescut a tot Catalunya un 8,4% i han incrementat a totes les demarcacions, amb unes xifres: Tarragona (+21,9%), Girona (+12,3%), Lleida (+6,5%) i Barcelona (+6,3%).

Les dades a Catalunya

Les exportacions catalanes han registrat en total un creixement del 5,7% el setembre en termes interanuals i han assolit els 6.073 milions d'euros. Aquest augment és superior al de la mitjana de la Unió Europea (+5,4%) i al de països com Alemanya (+4,6%) o França (+3,5%) durant el mateix mes.

Pel que fa als resultats acumulats entre gener i setembre, les vendes de Catalunya a l'exterior sumen 52.677 milions d'euros, un creixement del 8,4% en termes interanuals, que representa el 25,6% del total de l'Estat.

Notícies relacionades