Tarragona Impulsa posa en marxa un programa per trobar feina a persones de més de 30 anys

S'han ofertat 40 places en una iniciativa, anomenada 30 Plus, que té una inserció laboral del 100%

L'interior de Tarragona Impulsa. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Tarragona

Els contractes que es formalitzin a través del programa hauran de tenir una durada mínima de 6 mesos, i han de ser de com a mínim del 50% de la jornada.

L’Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Impulsa, ha posat en maxa la cinquena edició del programa 30 Plus, una iniciativa que vol trobar feina a persones desocupades més gran de 30 anys. Enguany hi ha 40 places ofertades i cal destacar que la inserció laboral d’aquest programa és, segons el consistori, del 100%.

Per participar en aquest programa només cal tenir 30 anys o més, estar inscrit com a demandant d'ocupació, ser resident a Tarragona o al Tarragonès i ser seleccionat a través del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Tarragona. Els contractes que es formalitzin a través del programa hauran de tenir una durada mínima de 6 mesos, i han de ser de com a mínim del 50% de la jornada. Els participants hauran de cursar una formació d'una durada mínima de 20 h, que serà gratuïta i obligatòria.

Per la seva banda, les empreses que participin en aquest programa rebran una subvenció per la contractació dels participants d'un mínim de 6 mesos fins un màxim de 9. Aquesta subvenció és compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions en quotes a la seguretat social, establertes segons la normativa laboral vigent. En aquest programa hi poden participar tot tipus d'empreses, persones autònomes, societats civils privades, entitats i institucions sense afany de lucre, excepte les empreses de treball temporal, centres especials de treball, i empreses d'inserció, amb centre de treball ubicat a Catalunya. Cada empresa pot signar un màxim de 5 contractes subvencionats.

Notícies relacionades