“Aurora Alliance ens posa a l’avantguarda del sistema universitari europeu”

John Style - Vicerector d’Internacionalització de la URV

Dani Revenga / Tarragona

Què suposa per a la URV ser seleccionada per al projecte 'European Universities' com a membre del consorci Aurora Alliance?

És un reconeixement, un repte important per a la col·laboració europea en la docència i una oportunitat de captar finançament. Però sobretot té el valor afegit i estratègic que ens permet formar part de l'avantguarda del sistema universitari europeu. La Comissió Europea aposta d'una manera molt clara per aquests consorcis com grans xarxes universitàries de futur. Hi haurà moltes oportunitats amb finançament europeu en aquest context. Algunes ja s'estan materialitzant, com el projecte SWAFS que hem guanyat a la URV, amb finançament per millorar la formació dels investigadors.

A grans trets, l'objectiu és posar el coneixement que es genera a les universitats al servei de la societat?

Exacte. Posar en valor que el coneixement serveix per millorar la societat i que aquesta cultura arreli a totes les àrees de les universitats. El fil d'or que ho lliga tot és promoure l'emprenedoria social i la innovació gràcies a l'impuls de les habilitats i competències que ho fan possible.

Parlem de soft skills...

Creativitat, lideratge, habilitats comunicatives, treball en equip... El model de professor que només traspassa coneixements a l'alumne està obsolet, perquè el coneixement és accessible per moltes vies. El que hem de promoure són les competències que permeten generar aquest coneixement i la seva aplicació a la societat.

Com s'articula l'aproximació als reptes socials?

A banda de fomentar cursos al voltant dels principis transversals del programa, una metodologia és l'aprenentatge i el servei, que preveu que els estudiants s'apropin a comunitats concretes amb problemes concrets per estudiar-los i proposar solucions, conjuntament amb aquestes comunitats. A Amsterdam ja hi ha en marxa un programa en aquesta línia en el que els estudiants de la URV hi poden participar.

Notícies relacionades