Cambrils aprova una modificació de crèdit per finançar el 2n Pla de reactivació social i econòmica

El Ple també ha aprovat les subvencions per adequar a la normativa les naus del Polígon Belianes, amb una dotació de 150.000 euros

Redacció / Cambrils

El Ple de l'Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui una modificació de crèdit del pressupost per finançar les mesures del segon Pla Local de reactivació social i econòmica, entre altres actuacions. Algunes de les accions que es doten de pressupost amb aquesta modificació són el reforç de la xarxa de distribució d'aliments, els Plans d'Ocupació Municipal, la campanya de sensibilització de la Covid-19, els Bons Cambrils, i el projecte de capacitació digital.

Part del romanent també es destinarà a habitatge i sostenibilitat. Per una banda, l'Ajuntament aposta per les polítiques habitatge amb una partida per desenvolupar el Pla Local Habitatge inclòs al Pla d'Acció Municipal (PAM) i, per l'altra, es destina una partida al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana.

La sessió plenària ha començat amb la lectura del manifest en defensa del sector pesquer català, que es veu amenaçat les noves mesures dictades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. L'alcaldessa de Cambrils ha manifestat el suport del consistori a aquesta activitat professional i ha afirmat que les limitacions del Ministeri aboquen la pesca d'arrossegament a un situació límit i fan molt més difícil la seva continuïtat.

Per altra banda, el Ple de l'Ajuntament de Cambrils ha aprovat les bases i la convocatòria de les subvencions per rehabilitar les naus del Polígon Belianes Est i adequar-les a la normativa sectorial vigent per poder obtenir la llicència d'activitat. L'objectiu dels ajuts és assolir el compliment dels requisits de protecció passiva de totes les naus, seguint el programa de regularització de les activitats existents aprovat el 2014. Les subvencions tenen una dotació pressupostària de 150.000 euros (50.000 per l'exercici del 2021 i 100.000 per l'exercici 2022).

Els costos aproximats de les obres objecte de les bases són d'una mitjana de 800 euros per adequar les lluernaris de les cobertes, 1.800 euros per protegir amb franges tallafocs les pares i façanes i de 2.225 euros la ignifugació o tractament de les estructures de ferro. La quantia màxima dels ajuts serà d'un màxim del 50% de l'import total.

Un altre punt de l'ordre del dia ha estat l'aprovació provisional de la modificació puntual del número 31 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per substituir el PMU-1 Alforja pel PA-13 Alforja, establint l'ordenació detallada d'aquest àmbit, a petició de la cadena de supermercats Mercadona.

Notícies relacionades