“Els físics i matemàtics es formen per trobar solucions no evidents”

Francesc Díaz, vicerector de recerca i Planificació Científica de la URV

Dani Revenga / Tarragona

El grau es presenta molt enfocat a ser aplicable en l'àmbit professional. En quins sectors?

Efectivament, es tracta d'un grau dirigit a la formació intensa en matemàtiques i física, però amb vocació de ciències aplicades al món real, natural i tecnològic. Al món de l'enginyeria, com per exemple l'enginyeria espacial, al món del comportament de sistemes complexos com les comunicacions o les pandèmies, al món de l'argumentació.... del futur, la computació quàntica.

Vivim temps de canvis tecnològics disruptius. La matemàtica i la física són més necessàries que mai?

Si, canvis disruptius, transicions inajornables i reptes ineludibles. La societat ha de canviar dinàmiques no sostenibles i revertir-les. Els físics i els matemàtics seran científics formats per trobar solucions no evidents, solucions dificultoses però possibles. Ens agrada trobar solucions i no defallir fins assolir-les. Les matèries de física i matemàtiques proposen les bases de les altres ciències naturals, com la química, la biologia o la geologia i també de les solucions tecnològiques i empresarials. Són la base de les STEM, és el moment de formar-nos.

La capacitat d'adaptació a aquest canvi constant s'afronta millor amb una bona base d'aquestes disciplines?

Els canvis i transformacions constants i àgils necessiten professionals ben formats en aquestes ciències fonamentals. Aquestes matèries ens ajuden a interpretar el que s'observa com comportaments de qualsevol sistema i també a predir el que pot succeir si es canvien les variables. Necessitem eines per avançar escenaris inconvenients, aquestes eines estan en les mans dels experts en física i matemàtiques.

El 45% de classes són en anglès. Fins a quin punt això dona valor afegit al grau?

La llengua anglesa és imprescindible en les relacions científiques, l'avenç actual de la ciència parla en anglès. La ciència avança ràpidament i eficientment en gran mida per la col·laboració internacional, i això té una llengua que és l'anglès. L'anglès es la llengua vehicular de la ciència. Necessitem bons físics i matemàtics i que dominin l'anglès. La programació d'un mínim del 45% de l'activitat acadèmica del nou grau en anglès ens assegura que els futurs graduats dominaran aquesta llengua i el seu vocabulari tècnic. A més, l'últim semestre del grau podran realitzar estades en universitats estrangeres per a la realització del treball final de grau. Per tant el domini de l'anglès serà una peça clau.

La URV impulsa el programa 'Talent Jove', per fomentar les vocacions entre els alumnes de batxillerat. Quin estat de salut tenen aquestes vocacions en un món on la tecnologia té una gran capacitat d'atracció però on sovint s'obliden els seus fonaments científics?

Efectivament, des de fa anys a la URV estem impulsant les vocacions STEM mitjançant el Programa "Talent Jove" dirigit a estudiants de batxillerat amb bons resultats acadèmics en física i matemàtiques. Fins aquest moment, una quarantena d'estudiants de batxillerat han seguit aquest programa i posteriorment s'han incorporat majoritàriament en algunes de les universitats de Barcelona per tal de continuar formant-se en física i/o matemàtiques. A partir del proper setembre, aquesta formació la podran realitzar a la URV, i això afavorirà que en pocs anys hi hagi més físics i matemàtics al territori millorant el nivell de coneixement en aquestes ciències bàsiques, fonts interpretatives de totes les ciències naturals.

Notícies relacionades