La Cambra de Reus activa la Comissió Jurídica d’Empresa

L’advocat Emilio Zegrí pronuncia una xerrada sobre ‘compliance’ penal

D.Revenga/R.Villarreal / Reus

La nova Comissió Jurídica d'Empresa del Cambra de Reus, la catorzena comissió de l'entitat, ha començat a caminar avui amb una conferència del prestigiós advocat Emilio Zegrí, soci fundador del despatx Zegrí + De Olivar Abogados, que ha girat al voltant de la compliance penal, el conjunt d'eines, mecanismes i documents que té l'empresa amb l'objectiu de prevenir els delictes interns i que puguin acabar generant responsabilitat penal directe sobre l'empresa o els seus administradors.

Abans de la xerrada d'Emilio Zegrí, l'advocada membre del ple de la Cambra i responsable d'aquesta nova comissió, Virgínia Peña, ha dit que "l'objectiu de la comissió és donar suport als empresaris per estar al dia en novetats legislatives i qüestions jurídiques que poden interessar a les empreses del nostre àmbit d'actuació", remarcant al mateix temps la importància de la prevenció per "evitar problemes posteriors que els puguin perjudicar".

Respecte al primer tema, la compliance penal, Peña ha recordat que la nova normativa, que serà d'obligat compliment a partir d'aquest desembre, dictamina la necessitat de disposar d'un canal de denúncies (una de les eines de la compliance penal) per les empreses amb més de 50 treballadors. "El canal de denúncies han de permetre conèixer les pràctiques irregulars que es poden produir a l'empresa, amb denúncies que es poden fer de forma anònima per evitar represàlies. Aquestes denúncies suposaran l'inici d'una investigació interna i la implementació de diverses accions per corregir-les", ha explicat.

Peña, en la seva intervenció ha dit que el principal objectiu d'aquesta eina de gestió és "protegir l'empresari davant dels actes irregulars que es practiquin a la seva empresa, que no tenen res a veure amb la responsabilitat civil, i que li puguin suposar responsabilitats penals". Per aquest motiu ha animat als empresaris a "adoptar un model d'organització i gestió amb unes mesures concretes que passen per la supervisió, la vigilància i la prevenció de delictes, tot aportant els recursos necessaris per implementar aquest pla, que dependrà de la tipologia de l'empresa". Aquest pla parteix d'una sèrie de fases que cal que cada empresa tingui clares, a través d'un pla de compliance que avaluï els riscos i determini les accions.

'El dret penal, massa a prop de l'empresa'

Emilio Zegrí ha dit en la seva intervenció que malauradament el dret penal està molt a prop del món de l'empresa, un fenomen que va començar als anys 80 amb els canvis introduïts en les lleis, solidaritzant-se al mateix temps amb el món de l'empresa perquè considera que rep "una persecució exagerada respecte al delicte tradicional". El nou Codi Penal de 1995, segons Zegrí, va significar el primer "embat contra l'empresa", establint que els propietaris o administradors de persones jurídiques puguin ser responsables penals de tots els delictes comesos dins l'empresa. També ha advertit que des del 2015 existeixen més riscos penals per les empreses que, fins i tot, la poden obligar a suspendre les activitats o la seva dissolució i extinció. "Això només es pot evitar dotant l'empresa d'un sistema de compliance penal, que permeti detectar, evitar o reprimir les activitats delictives", ha explicat.

Zegrí reconeix les dificultats existents, però ha recomanat a les empreses aquest pla intern de prevenció de riscos per delictes: "La prevenció de delictes al 100% és pràcticament impossible i per això cal un treball de compliance penal per exonerar la companyia de responsabilitats penals".

Durant la seva xerrada, Zegrí ha recordat als empresaris la importància també de complir estrictament les normes i les lleis: "Una empresa no es pot permetre funcionar sense complir tota la normativa i la llei de forma escrupolosa. Aquest seria el resum de tot plegat. L'empresa ha de tenir el màxim respecte al marc normatiu. Implementar un compliance pot tenir un cost important per l'empresa respecte a alguns competidors, però cal fer-ho per evitar problemes", ha dit. Zegrí ho ha exemplificat recordant que fa unes dècades es considerava inassumible el cost de la seguretat social per part de l'empresa i després el cost mediambiental, dos fets que avui formen part totalment del dia a dia empresarial. "Cal assumir aquesta nova despesa sense dilació. Moltes companyies ja demanen que per contractar una altra companyia cal un tenir un pla de compliance. Als Estats Units és ben normal i també a les empreses públiques d'Europa".

Notícies relacionades