Guia per buscar els mercats exteriors més favorables en l’era Covid

Les tecnologies digitals són una porta d’entrada als mercats internacionals que cal saber aprofitar

La digitalizació estalvia costos en els processos d'internacionalització.
Esteve Giralt / Tarragona

¿Com s'internacionalitzen les empreses a través dels canals digitals? La fórmula ni és matemàtica ni un camí segur i planer que porti ràpidament al creixement de l'empresa i el seu volum de negoci.

Hi ha dificultats lligades a l'escenari actual, marcat per l'evolució irregular i en part imprevisible de la pandèmia. No ajuda la incertesa sobre la demanda futura de productes i serveis. Però justament aquí és on la internacionalització pot esdevenir un factor clau, ja que permet superar la caiguda de demanda d'un determinat mercat, on les restriccions de la crisi sanitària siguin més grans pel volum de contagis i la política d'un determinat Estat.

Les empreses necessiten ajuda, sobretot les de mida petita, per atrevir-se a sortir a fora. El paper de les administracions i també de les cambres de comerç és transcendent. També cal que es donin facilitats a les companyies per iniciar l'aventura de la internacionalització mentre aposten, en paral·lel, per desenvolupar noves eines digitals que requereixen de més inversions. "Les polítiques que incentiven les empreses a internacionalitzar-se han d'anar acompanyades de mesures per augmentar la competitivitat", sosté Mercedes Teruel (URV). Cal, doncs, que s'ajudi a les companyies a ser més fortes, més competitives, abans de començar l'aventura de la internacionalització.

En un escenari ideal, són polítiques i estratègies que s'haurien d'impulsar en paral·lel, per aconseguir millorar simultàniament l'adopció de les noves tecnologies digitals i donar facilitats a les empreses per internacionalitzar-se. El còctel no és fàcil però els bons resultats obtinguts per les empreses que sumen les dues variables (digitalització+internacionalització) són estimulants.

Entre les noves activitats internacionals d'una empresa, una de les més transcendents és "la inversió estrangera directa", és a dir, produir en un altre país i fer-hi el subministrament de productes i serveis, segons destaca la investigació liderada per la URV en un context europeu.

Al cap i a la fi, és una suma d'estratègies, segons afegeix l'estudi a les seves conclusions. Tenen un paper important també l'especialització sectorial, el saber fer-se fort en un nínxol específic de mercat. Es una suma de sinèrgies. Un exemple. Si es digitalitza més el procés de venda, creixen les possibilitats d'entrar a nous mercats estrangers. Caldrà també adaptar els canals de distribució a les noves estratègies. És un tot.

Quan s'ha analitzat què passa als 27 estats membres de la Unió Europea i el Regne Unit, i s'han comparat les dades, els investigadors han comprovat que als països de l'arc mediterrani (Espanya, Itàlia i Portugal) les empreses tenen "menys motivació" per créixer. "És una malaltia crònica en aquests països, cal apostar per la internacionalització i estimular la digitalització com a estratègies complementàries", afegeix Teruel (URV).

Per contra, s'ha observat, com era previsible, que a les empreses dels països del nord d'Europa hi ha una implantació molt més gran de les noves tecnologies i índexs més elevats d'internacionalització. En el seu cas, aquesta fórmula d'èxit d'alt creixement fa més anys que s'aplica i funciona.

Una de les claus per aconseguir obrir nous mercats és la innovació com una de les formes més ràpides i efectives per fer-se fort a fora i aconseguir captar l'atenció i l'interès de nous clients. Un altre exemple prou entenedor. Si una empresa aposta per les noves tecnologies en el seu procés de producció i introdueix millores a través de la robòtica, amb productes de més qualitat i més eficients davant nous reptes, li serà molt més fàcil atreure nous compradors en mercats internacionals més exigents. "Això ajudarà l'empresa a tenir productes amb més valor afegit per créixer més ràpidament", conclou Teruel.

Hi ha actuacions concretes per afavorir la internacionalització de la mà de la digitalització, com les plataformes webs que faciliten la compra i pagament de productes i serveis en mercats cada cop més globals i interconnectats. "Cal que les empreses perdin la por", recomana Teruel, que subratlla la importància d'un bon acompanyament per part de les administracions públiques i organismes com les cambres de comerç.

Notícies relacionades