Repsol presenta el seu Pla de Sostenibilitat pel 2018

El document recull accions mediambientals i de responsabilitat social corporativa

Un moment de la presentació del Pla de Sostenibilitat de Repsol.
Redacció / Tarragona

El complex industrial de Repsol a Tarragona ha presentat el seu Pla de Sostenibilitat anual, que recull les accions que tenen com a objectiu minimitzar l'impacte de l'activitat industrial a l'entorn i millorar la comunicació amb la societat. La presentació ha comptat també amb una conferència sobre el futur de l’energia a càrrec del catedràtic de la UB Mariano Marzo. 

El director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, ha presentat avui a la Casa Miret, el nou Pla de Sostenibilitat del Complex. El model de Sostenibilitat de Repsol incorpora consideracions ètiques, mediambientals i socials en la presa de decisions, partint del diàleg amb els grups d'interès.

El nou Pla de Sostenibilitat 2018 recull els compromisos del Complex Industrial a través de 21 accions que responen a les expectatives identificades entre els grups d'interès de la companyia, i s'emmarquen en els 6 eixos del Model de Sostenibilitat de Repsol. Del Pla de Tarragona, tres accions s'inscriuen en l'eix d'Ètica i transparència, cinc en el de Persones, cinc més en el d'Operació Segura, sis en el de Medi Ambient i dues, en l'eix de Canvi Climàtic.

Entre els principals objectius que persegueixen aquestes accions està el de fomentar la comunicació activa amb la societat i minimitzar l'impacte de l'activitat industrial a l'entorn. Entre les accions compromeses per a 2018, en destaquen: protegir la biodiversitat de l'entorn, desenvolupant accions destinades a la protecció de la biodiversitat i de l'entorn natural, com la plantació de massa arbòria a la llera del riu Francolí, la recuperació d'entorns a la presa del Gaià o la instal·lació de biòtops a la zona costera; protegir la qualitat de l'aire; reduir les emissions de CO2; col·laborar en iniciatives socials, culturals, educatives i esportives, amb un pressupost total de 600.000 €; i col·laborar amb els proveïdors i contractistes locals, a través de la promoció de la participació d'empreses locals en els processos de licitació de Repsol.

Assolits els compromisos del Pla de Sostenibilitat de 2017

El Complex Industrial de Repsol a Tarragona ha assolit les 20 accions proposades al Pla de Sostenibilitat de 2017. D'aquestes 20 accions, 18 ja s'han complert i donat per tancades, les dues restants encara estan en curs, pel llarg desenvolupament que suposen. El Pla de Sostenibilitat de Tarragona 2017 exigia un alt nivell de seguretat en els processos i instal·lacions, parant especial atenció a la protecció de les persones i de l'entorn que ens rodeja. En referència a l'eix de les Persones, s'ha promogut la col·laboració amb proveïdors i contractistes locals pel subministrament de serveis a desenvolupar al Complex. S'han realitzat diverses col·laboracions amb programes culturals dels ajuntaments de l'entorn, on s'han invertit 210.000 €, i s'ha col·laborat també amb 114 associacions culturals, socials, esportives i educatives, amb una inversió total de 703.000 €.

Notícies relacionades