El Camp de Tarragona va liderar el creixement de l’economia catalana el 2017

El VAB de les sis comarques del Camp es va incrementar en un 3,6%, gràcies sobretot a la indústria

La indústria química segueix sent un dels motors de recuperació.
Dani Revenga / Tarragona

L'Anuari Econòmic Comarcal 2018 de BBVA destaca un intens creixement en el 2017, amb un VAB del 3,3% de mitjana a Catalunya. L'informe, que analitza la distribució territorial i sectorial d'aquest creixement, conclou que el Camp de Tarragona i les Comarques Centrals van liderar-lo, ambdós amb un avenç del VAB del 3,6%, juntament amb l'Àrea Metropoligana de Barcelona (3,4%). De la seva banda, les Terres de l'Ebre van créixer més moderadament, d'un 2,1%, situant-se a la cua de Catalunya.

El creixement català del 2017 ha accentuat la recuperació, permetent que els registres de l'any superin ja els del 2007. Per tant, en relació a aquesta variable, els efectes de la crisi han estat superats. Les xifres s'alineen amb les dels darrers anys i les raons de la millora són similars: positiu efecte sobre la competitivitat i la confiança de les reformes i potents vents de cua exteriors (BCE, inestabilitat a la mediterrània i preu del petroli).

Segons Josep Oliver, director de l'estudi i catedràtic d'Economia Aplicada de la UAB "el model de creixement ha canviat: ara l'impulsen la inversió productiva i el comerç exterior, factors que són molt positius perquè aquesta recuperació sigui fiable i s'allunyi el fantasma de noves crisis". Oliver destaca que la creació d'ocupació ha migrat "de la indústria als serveis, la indústria s'ha recuperat en activitat, però no en llocs de treball, però els serveis assumeixen aquest rol". El catedràtic reconeix que "al sector terciari els llocs de treball són de menys qualitat i això es nota en el consum intern" però insisteix en que què "si l'economia se segueix recuperant en base a les exportacions i la inversió productiva la roda acabarà girant amb molta força".

Indústria i serveis: motors al Camp de Tarragona

El creixement del 3,6% al Camp de Tarragona es deu principalment a la positiva evolució de la indústria (5,3%) i la dels serveis (3,1%), recolzats pels bons resultats de la construcció (2,1 %), mentre que el primari restava creixement (-4,7%). Aquests registres consoliden la recuperació al Camp de Tarragona encetada el 2014, de manera que se supera la davallada 2007-13 amb un VAB que se situa un 1,3% per sobre el del 2007. En canvi, en ocupació, la millora del 2017 (increment de l'afiliació del 3,4%) només ha compensat parcialment la caiguda 2007-13. Aquesta dicotomia entre avenços del VAB i de l'ocupació reflecteix el pes d'una indústria que està sortint de la crisi amb increments ocupacionals molt menors que els d'altres sectors més intensius en treball, com els serveis.

Sectorialment, l'ascens del terciari al Camp de Tarragona en termes de valor afegit el 2017 (3,1%), reflecteix la bona dinàmica d'uns serveis (privats o col·lectius), els més directament vinculats a les persones, que van resistir prou bé els pitjors anys de la crisi. El VAB del terciari el 2017 supera en un 9,1% el del 2007. En canvi, en el mercat de treball, tot i créixer els afiliats en un 3,9%, la dinàmica no ha estat tan positiva per la forta davallada de l'afiliació terciària entre 2007-13. A nivell sectorial, destaquen també la contracció del sector primari i la manca de remuntada de la construcció.