La Cambra de Tarragona mostra una millora de la confiança empresarial d’un 2,7%

L'índex de confiança empresarial per al primer trimestre a Catalunya cau dues dècimes per la davallada de la indústria

Tant la Cambra de Tarragona com la de Barcelona han millorat la seva confiança empresarial. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Tarragona

L'índex de confiança empresarial per al primer trimestre d'aquest any ha caigut dues dècimes a Catalunya respecte els tres últims mesos del 2018, segons els índex de Confiança Empresarial (ICE) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). De fet, és un dels 14 territoris de l'Estat on aquest índex retrocedeix, però és on ho fa menys, mentre que el major descens es produeix a les Illes Balears, amb un 3,9%. Tot i així, la Cambra de Comerç de Tarragona és l’ens cameral català amb un índex més elevat de confiança empresarial.

El descens a Catalunya s'explica per la davallada del 3,4% de la confiança empresarial de la indústria en relació al trimestre anterior, segons l'Idescat. En canvi, es produeix una millora de la confiança en els sectors de l'hostaleria i transport (1,8%), la construcció (1,7%) i el comerç (1,2%), mentre que en la resta de serveis es manté pràcticament estable (-0,1%).

Per grandària de l'establiment, s'observa una forta davallada de la confiança dels establiments de 1.000 o més assalariats (-6,9%), seguits dels de 200 a 999 assalariats (-2,4%) i dels de menys de 10 assalariats (-0,4%), mentre que a la resta d'establiments hi ha una millora de la confiança empresarial.

Les demarcacions de les Cambres de Tarragona i la Cambra de Barcelona mostren una millora de la confiança empresarial d'un 2,7% i d'un 0,4%, respectivament. D'altra banda, mostren un retrocés de la confiança empresarial les Cambres de Girona (-2,2%), la resta de cambres de Barcelona (-1,1%) i les Cambres de Lleida (‑0,8%).

Segons l'INE, el 16,6% dels gestors d'establiments empresarials considera que la marxa del seu negoci serà favorable en el primer trimestre del 2019

Al conjunt de l'Estat, la confiança amb l'evolució dels negocis retrocedeix un punt en relació al quart trimestre de l'any passat. Per sectors, només la construcció creix, només una dècima, mentre la confiança amb la resta cau, encapçalats pel transport i l'hostaleria (-3,3%), seguit de la indústria (-0,9%) i altres serveis (-0,8%).

Segons l'INE, el 16,6% dels gestors d'establiments empresarials considera que la marxa del seu negoci serà favorable en el primer trimestre del 2019, mentre que el 19,3% opina que serà desfavorable. El 64,1% restant considera que serà normal. A més, la diferència entre el percentatge de respostes favorables i desfavorable, denominat 'Balanç d'Expectatives', se situa en -2,7 punts per al total de l'Estat davant els 2,9 del trimestre anterior.

Respecte el quart trimestre del 2018, el 21,6% dels gestors d'establiments empresarials ha tingut una opinió favorable sobre la marxa del seu negoci davant del 17,2% que ha opinat de forma desfavorable. El balanç d'expectatives es va situar en 4,4 punts, millorant així les expectatives per als tres darrers mesos de l'any passat.