Parcs Químics realitzarà el servei de prevenció, control i extinció d’incendis del Port de Tarragona

Ha signat un contracte amb l'Autoritat Portuària amb una vigència de 5 anys

Un instant de la signatura que s'ha fet aquest divendres. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Tarragona

El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruset, i el president de l'Associació Parcs Químics de Seguretat, Francisco Javier Castillo, han signat aquest divendres, 5 d'abril, un contrseguretatacte pel qual el Parc Químic de Seguretat es farà càrrec de la prevenció, control d'emergències i extinció d'incendis, i de les actuacions per contingències marines accidentals a la zona de servei del Port de Tarragona.

Les tasques es faran de manera coordinada amb les diferents administracions amb competències en aquestes matèries, als termes establerts a la normativa d'aplicació vigent, amb equips especialitzats de primera i segona intervenció, dins de les funcions recollides als plans de contingència d'aplicació, Pla d'autoprotecció del Port de Tarragona.

El contracte signat entre el Port de Tarragona i l'Associació Parcs Químics de Seguretat, amb una durada de 5 anys, dona continuïtat a la línia de treball que desenvolupa l'Autoritat Portuària i que incideix en la capacitat de resposta especialitzada enfront de les emergències maritimoterrestres que puguin produir-se en el recinte portuari, així com enfront d'episodis de contaminació marítima.

Es continuarà potenciant la participació dels Parcs Químics de Seguretat en la realització d'activitats preventives, formatives i realització d'exercicis i simulacres

A més, es continua potenciant la participació dels Parcs Químics de Seguretat en la realització d'activitats preventives, formatives, realització d'exercicis i simulacres, així com el reforç de les actuacions de coordinació amb altres cossos d'intervenció i direcció de l'emergència.

Com a prestador del servei, l'Associació Parcs Químics de Seguretat, compta amb àmplia experiència, una plantilla de professionals amb alt grau d'especialització i formació en el marc de la gestió d'equips d'intervenció en emergències, enfront de la tipologia de riscos propis del recinte portuari i de la indústria química.

Parcs Químics també proporcionarà al Port de Tarragona el servei de lluita contra la contaminació marina accidental generada per substàncies potencialment perilloses, oferint serveis relacionats amb la prevenció, la formació i el manteniment dels mitjans materials destinats a aquestes tasques.