Editorial

Indicador.cat: seguim

Dani Revenga

Director
drevenga(ELIMINAR)@indicadordeeconomia.com

Comencem una nova etapa. Després de 17 anys d'una sòlida trajectòria com a publicació de paper -la gran majoria d'aquest temps amb una periodicitat mensual- l'Indicador d'Economia assumeix el repte de convertir-se, sense abandonar la versió de sempre, en un mitjà de comunicació digital. Amb (gairebé) tot el que això implica. I implica moltes coses. Per començar, les tecnològiques. Pensem que tenim un web fresca, intuïtiva, àgil i de navegació agradable, un portal que es propagarà a les principals xarxes socials dins d'un equilibri, sense saturar als nostres seguidors.

Les qüestions tecnològiques són, evidentment importants, i molt més a la xarxa. Però no tindrien sentit sense una idea clara del producte que volem fer. I ser digital és, abans que res, assumir el repte de la immediatesa, d'informar quan allò que és rellevant acaba de succeir. Un repte que la nostra estructura assumeix amb el compromís de continuar fidels a un estil de periodisme: el que explica i ajuda a interpretar, el que contrasta i garanteix la pluralitat gràcies a l'opinió d'experts diversos. Fer-ho ràpid, però fer-ho bé. Potser tot no es pot fer a la mateixa velocitat, però ens comprometem a gestionar-ho al ritme adequat, fugint de la informació commodity. I, òbviament, i per això abans deia gairebé, no caurem en la temptació de la guerra del click i els continguts escombraria, que es contagia entre el sector i que tan mal està fent a la nostra professió i al seu compromís amb la configuració d'una opinió pública lliure i madura. El nostre model és el rigor i la proximitat, dues constants en aquests 17 anys d'existència.

I una altra cosa que tampoc canvia són els nostres principis fundacionals. Ara se'n diuen missió, visió i valors. Però són els mateixos: suport als sectors econòmics de les nostres comarques, des dels consolidats als emergents, des de les grans empreses a les pimes i als petits emprenedors. Suport en la divulgació de les seves activitats, i també, i molt especialment, de les seves reivindicacions. Cal que el teixit empresarial faci sentir la seva veu perquè la societat entengui que s'han de garantir les condicions en les que les activitats econòmiques són competitives. Perquè si no ho són, no hi ha ni progrés econòmic ni progrés social. I nosaltres volem continuar aportant el nostre humil gra de sorra en aquest propòsit.

I no vull acabar sense el capítol dels agraïments, absolutament necessari. Agraïments als excel·lents professionals que han fet i fan possible l'Indicador. A l'empresa i tots els seus membres, per l'aposta, ara renovada, per aquesta publicació. Als nostres anunciants -ens agrada dir-los partners, perquè els veiem com a companys de viatge-, sense els quals el producte no seria sostenible. I, òbviament, als nostres lectors, que donen sentit a tot el que fem. A tots, dir-vos que... seguim. Ara, també a www.indicador.cat.