Turisme

El futur del turisme: treballar més que mai per a la fidelització

"Tenim clar que l'objectiu del sector turístic no ha de ser el de batre el rècord de famílies que ens visiten cada any"

Eduard Farriol

President de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona

L'any 2017 va ser molt satisfactori per al sector turístic de la província de Tarragona, tant pel conjunt del teixit empresarial com per a totes les administracions públiques implicades amb aquesta indústria clau. Vam aconseguir un rècord històric de visitants i de pernoctacions. Un fet molt positiu. Però, això ja és passat. Enguany, no repetirem aquest rècord, hem patit una davallada de visitants significativa que, pròximament, amb més temps i perspectiva valorarem i quantificarem
-s'han publicat massa dades i creiem que no totes acaben de reflectir encertadament la realitat actual.

Tot i això, tenim clar que l'objectiu del sector turístic no ha de ser el de batre el rècord de famílies que ens visiten cada any. Això és inviable. El que hem de superar, any rere any, és la qualitat que els hi oferim. Només així aconseguirem fidelitzar-los i augmentarà la seva despesa durant l'estada. Aquest és el veritable objectiu pel qual hem de treballar i el que realment ens beneficiarà a tots: sector privat, públic i societat en general.

Sens dubte, des del sector empresarial dels allotjaments turístics seguirem invertint per millorar les instal·lacions i serveis per tal que l'estada dels turistes sigui la més òptima. Però, altres sectors afins com, per exemple, el del comerç ens han d'acompanyar, creiem que s'han de reinventar per oferir experiències innovadores i de més valor afegit.

Però, sobretot, qui ha d'actuar amb més fermesa són les administracions públiques. Han de reactivar, urgentment, totes les inversions pendents per millorar les nostres poblacions. Cal que treballin per acabar les infraestructures de comunicacions (carreteres i sistema ferroviari), hem de tenir unes platges en un perfecte estat durant gairebé tots els mesos de l'any i, especialment, han de fer complir la legislació en contra dels allotjaments no reglats -el principal focus a combatre si volem un turisme de més qualitat.

Només treballant tots units, invertint continuadament per millorar el nostre producte turístic i les nostres poblacions aconseguirem fer del sector turístic el veritable motor socioeconòmic de la província.