Conjuntura

Conjuntura Empresarial: més del mateix (però una mica millor)

El Radar Cambra reflecteix una tímida millora de l’optimisme entre els empresaris

El gràfic mostra la percepció econòmica actual per zones. Font: CERES.

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

Els empresaris del Radar perceben la situació econòmica com a regular, encara de forma majoritària. Tot i que augmenten de forma important els qui ja perceben que la situació és bona. Val a dir però que hi ha una visió optimista que es desprèn de les respostes: quan es pregunta per la visió de futur, 59% creuen que la situació econòmica a un any vista serà millor; o 55% que diuen que la situació actual és millor que fa un any. La millora en la situació actual, va acompanyada de les comparacions amb els períodes anteriors.

Els factors que llastren aquesta visió s'explicaven fa uns mesos per una visió menys optimista de les situacions de les famílies i de la presència de riscos i amenaces.

L'Índex de Confiança Empresarial (ICE) recull informació sobre les expectatives dels negocis i la situació comparada amb el trimestre anterior, per tant aquesta informació fa referència a la seva pròpia realitat empresarial i no al conjunt del territori.

La línia de Situació, que recull les variacions respecte el trimestre anterior, presentava millores continuades des del 4rt Trimestre de 2015, és a dir, durant 5 trimestres i en aquesta trimestre ha trencat a la baixa. Aquesta caiguda de la situació, podria estar compensant l'elevat creixement de l'indicador al trimestre passat i reflecteix bàsicament una reducció de les persones contractades i un menor creixement de les vendes (2on trimestre respecte el 1er trimestre de l'any).

En canvi la línia d'Expectatives continua creixent, encara que de forma més moderada, situant-se en el segon valor més alt de la sèrie des de 4tde 2013. Es pot observar que en l'índex d'Expectatives en el 2T sempre havia caigut en relació al trimestre anterior (2014, 2015, 2016) i aquesta és la primera vegada que no succeeix. Tot i que dins el Radar hi ha una part de les empreses amb activitats lligades amb el turisme que presenten estacionalitat positiva durant el 3rt Trimestre, la majoria tenen durant l'estiu una reducció d'ingressos, activitat i contractació.

Amb tot, l´Índex global, l'ICE es manté força estable reduint en 5 dècimes el seu valor. A més llarg termini (un any vista) 67% de les empreses preveuen fer créixer les seves vendes i el 39% de les empreses incrementar el personal. A més llarg termini (un any vista) el 67% de les empreses preveuen fer créixer les seves vendes i el 39% les seves plantilles.

Fitxa tècnica

El Radar Cambra és una eina d'escolta activa de l'empresariat de la demarcació de la Cambra, desenvolupat conjuntament per la Cambra de Comerç de Reus i Ceres, amb el suport de l'Ajuntament de Reus.

Propòsit: Conèixer de forma periòdica la situació, necessitats i preocupacions de les empreses de la demarcació i esdevenir una eina de comunicació amb aquestes.

Metodologia: Panel, és a dir una mostra que es consulta de forma periòdica.

Àmbit territorial: Demarcació de la Cambra de Comerç de Reus.

Definició de la Mostra: Empresaris i responsables màxims d'empreses.

Periodicitat: Trimestral.

Inscrits: 160 participants.

Dates treball de camp: entre el 13 de juny i 6 de juliol de 2017.