Conjuntura

Els reptes de les pimes el 2022

Antoni Cañete

President de Pimec 

Ara que ja hem passat el primer mes del 2022, podem constatar que el virus continua interferint en la recuperació econòmica, amb un augment de les baixes laborals, les quals han fet que 1 de cada 3 pimes hagin aturat la seva activitat total o parcialment.

A banda d'aquest fet, hi ha d'altres que suposen elevats costos empresarials, com l'encariment de les matèries primeres i el transport de mercaderies, o la pujada del preu de l'energia.

Les empreses han vist afectades la seva viabilitat i competitivitat a l'hora que han de fer esforços per adaptar-se als canvis del mercat de treball i fer front a reptes com la digitalització o la sostenibilitat. Per això, caldrà que aprofitin totes les oportunitats que tenen a l'abast, com poden ser els fons europeus.

Però fins ara només hem parlat de les problemàtiques derivades de la covid-19. Això no fa que oblidem d'altres problemes estructurals que cal solucionar amb urgència, com la necessitat d'una aposta decidida per l'FP com a motor de competitivitat, adaptant-la a les demandes del teixit productiu.

Un dels sector més afectats per la crisi econòmica és l'industrial. Caldrà dotar pressupostàriament el Pacte Nacional per a la Indústria per tal que sigui una palanca de canvi cap a la innovació, la sostenibilitat i la digitalització de les nostres empreses industrials.

Hem vist com la reforma laboral no ha estat ni profunda, ni estructural ni adaptada a la realitat del mercat de treball. Sobre la reforma de les pensions, sempre hem defensat que garanteixi el dret a una prestació digna i, en relació a la reforma concursal, és important que mantingui viu el màxim nombre d'empreses. La reforma fiscal ha d'adaptar-se a les pimes per reduir les diferències en el tractament fiscal.

Finalitzaré parlant d'una de les mancances més greus del nostre país, un mal endèmic que, de solucionar-se, canviaria el transcurs de tots aquests reptes que tenim al davant. Es tracta de la manca d'una veu pròpia de les pimes dins el diàleg social d'àmbit estatal. El motor de la nostra economia no està representat, tot i que ja fa temps que CONPYMES, la confederació nacional de pimes, defensa els seus interessos.