Sostenibilitat

Sostenibilitat a les empreses de Tarragona

Valeria Ferreira

Investigadora Postdoctoral de la Facultat d'Economia i Empresa de la URV

valeria.ferreira@urv.cat

En els últims anys ha incrementat la preocupació i l'interès sobre qüestions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat, a causa de les conseqüències prou evidents del canvi climàtic. Aquesta preocupació s'ha traslladat a tots els àmbits, incentivant la recerca d'alternatives que permetin transitar un camí cap a una economia més sostenible.

En aquest sentit, sorgeixen diferents tendències com, per exemple, la bioeconomia i l'economia circular. Es pot dir que el desenvolupament d'aquest tipus de models econòmics contribuiran significativament als objectius, a nivell mundial, relacionats amb l'eficiència i el reciclatge de residus, i en general, al desenvolupament sostenible, així com també a un major creixement econòmic i majors oportunitats laborals. Per això, els governs (UE, Espanya i Catalunya) han publicat estratègies d'Economia Circular i de Bioeconomia.

A més, arran de la crisi generada per la Covid-19 i amb els fons rebuts per la Comissió Europea, s'ha creat el programa "Next Generation Catalonia" que té com objectiu la recuperació econòmica base amb criteris de sostenibilitat, invertint en sectors que fomenten el canvi cap a un model econòmic sostenible.

En aquesta línia, el grup de recerca de Mercats i Anàlisi Financera de la Facultat d'Economia i Empresa de la URV, amb el suport de la Diputació de Tarragona, ha analitzat la situació actual de les principals empreses de la província de Tarragona en relació a la sostenibilitat.

Donada la importància de la sostenibilitat i, en especial, el seu efecte sobre el medi ambient, actualment és imprescindible tenir-la en compte en l'àmbit empresarial. L'estudi realitzat permet identificar les principals accions de sostenibilitat que estan duent a terme les empreses més grans de la província i les principals certificacions que què disposen en matèria de sostenibilitat. En aquest sentit, el 35,6% de les empreses analitzades fan alguna actuació per minimitzar l'impacte ambiental. Las acciones que més destaquen són l' eficiència en l'ús i reciclatge de l'aigua i de l'energia utilitzada, els processos de producció respectuosos amb el medi ambient, les accions de consum i ús sostenible de recursos i disminució i/o gestió de residus. En menor mesura, accions de control i/o disminució d'emissions, l'augment d'ús d'energia verda/renovable i mesures vinculades al reciclatge de papers i altres. A més, les accions relacionades amb la sostenibilitat destaquen principalment en empreses del sector químic i del sector d'alimentació i begudes.

Les certificacions de sostenibilitat acrediten que determinats productes, serveis, processos o sistemes de gestió s'han dut a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. Per això, la implementació d'un model empresarial certificat en matèria mediambiental pot suposar la diferenciació d'una empresa vers la competència i, a més, reforça el prestigi de la seva marca i, per tant, la imatge que pugui tenir el consumidor/a final d'aquesta empresa.

El 58% de los empreses analitzades tenen alguna certificació de Gestió Ambiental Global. El 29% ha obtingut una certificació de Gestió de Recursos i el 13% disposa o exigeix als seus proveïdors disposar d'una certificació de la categoria Sector Forestal. Clarament, la ISO 14001 és la certificació mediambiental més estesa a Tarragona, tot i que també s'estan dedicant esforços per evidenciar que les empreses fan una gestió adequada dels residus que generen. Per contra, destaquem que només dues de les quaranta-cinc empreses més grans de la província de Tarragona disposen d'un certificat relacionat amb l'Economia Circular. Aquest fet posa de manifest el llarg camí que queda per recórrer dins d'aquest àmbit.