Conjuntura

Les pimes, actors necessaris davant el repte ambiental

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

A la ciutadania se li demana que faci recollida selectiva, que estalviï, que redueixi el consum, que facin una mobilitat sostenible. Segons alguns estudis, el ciutadà-consumidor és cada vegada més conscient dels problemes del medi ambient i incorpora aquest vector al seu procés de compra. Prefereix comprar productes amb menys impacte al medi. Tanmateix, els lineals del supermercat (on tot hauria de ser producte sostenible) no diuen això. Tampoc ho diu el creixement de les compres online de productes que venen de l'altra part de mon. Així doncs, tot i que hi ha algunes bones vibracions, aquestes no s'acaben de consolidar a nivell de ciutadà-consumidor.

En l'altre extrem, algunes empreses molt grans, les que tenen la capacitat de mirar més enllà en el futur (prospectiva), ja se n' han adonat que en un col·lapse climàtic, amb menys humans, amb menys recursos, amb menys riquesa, no hi ha consum i ho hi ha negoci. I es pot comprovar com ja algunes d'elles estan prenent importants decisions en aquest sentit, més enllà del greenwashing. Ja no és només comunicar, és creure-s'ho i actuar.

Però Catalunya, Espanya o Tarragona, son zones de pimes i autònoms. Actors que són molt rellevants per la seva capacitat de crear ocupació, pel volum d'activitat que suposen. És hora que les empreses es posin les piles en aquest punt. No es tracta de rendibilitat a curt termini, no es tracta d'estratègies de màrqueting que ens acostin al consumidor o al client potencial. Es tracta d'actuar perquè cal fer-ho, perquè no hi ha un Planeta B, perquè cadascun dels agents assumeixi el seu rol, responsabilitat i sigui més part de la solució que del problema.

Hi ha qui pensa que la seva empresa és petita i que per la seva activitat gairebé no té impacte. Totes les activitats humanes en tenen: el consum d'energia dels ordinadors, la generació de residus, la mobilitat, l'activitat dels seus proveïdors o del seu personal.

La sostenibilitat com a objectiu empresarial

Tota empresa hauria de tenir objectius de "beneficis " o de rendibilitat, és allò que garanteix el seu futur. També pot tenir objectius de tipus comercial, de creixement, etc. Doncs avui, també és necessari que inclogui a la seva llista d'objectius, la seva relació amb l'entorn i el planeta. Incloure aquest punt als objectius és compartir-ho amb tota la organització, és posar una guia per desenvolupar accions i estratègies, per canviar la cultura empresarial.

Hi ha empreses que van més lluny i que posen la sostenibilitat com a estratègia de negoci i que busquen arribar als seus clients en base a aquest vector. ECOALF per exemple, que va ser present fa uns dies a una jornada de Techma Business School al Tecnoparc, va demostrar-ho clarament. Tota la seva visió del negoci es basa en minimitzar l'impacte en el medi, en recuperar i donar nova vida als materials, en reduir el consum dels seus clients. Si hi ha res que no quadri amb els seus valors, no es fa.

Transformar els objectius en accions

Cada empresa pot trobar formes diferents de traslladar els objectius en accions. A continuació presentem 10 consells i un vector clau que poden ser aplicables:

  1. Quantifica l'impacte ambiental de l'activitat de la teva empresa.
  2. Sensibilitza al personal i proveïdors de l'impacte ambiental de l'empresa i de la necessitat de d'identificar millores.
  3. Aplica aïllaments per minimitzar els consums energètics, però també utilitza la ventilació com substitut de l'aire condicionat.
  4. Utilitza la llum solar.
  5. Elimina el paper.
  6. Busca la forma d'optimitzar l'ús de l'aigua.
  7. Optimitza la mobilitat, en l'acció comercial, en els desplaçaments dels treballadors a les oficines, en la utilització del transport públic, carsharing o sistemes alternatius.
  8. Ajuda a recuperar l'entorn. Col·labora amb organitzacions que promouen l'entorn rural i natural: cura de boscos, biodiversitat, planta arbres.
  9. Compra productes de proximitat.
  10. Afavoreix el desenvolupament equilibrat del territori.

I el vector clau en tot el procés és la circularització de l'activitat: transformar l'economia lineal en economia circular.