Sostenibilitat

Cap a la sostenibilitat econòmica

Saul Garreta

President del Port de Tarragona

La lluita contra el canvi climàtic i contra la degradació del medi ambient és una obligació que compartim ciutadans, institucions públiques i empreses. Davant d'aquesta amenaça, Europa ha marcat el camí a seguir per superar aquest repte a través del Pacte Verd Europeu que pretén transformar la UE en una economia moderna, eficient en l' ús dels recursos i competitiva.

Efectivament, ser més verd vol dir ser més competitiu, en un món que ja no es pot permetre més emissions de CO2 a l'atmosfera, amb recursos naturals limitats i amb una crisi energètica greu. Per això, ha estat necessari posar en marxa el paquet de mesures «Objectiu 55» per accelerar el pas cap a una economia sostenible. Un conjunt de propostes de la UE i dels Estats on comparteixen accions climàtiques per aconseguir una reducció de les emissions en almenys un 55 % al 2030.

Des del meu primer dia al front de l'APT, vaig explicar que un dels compromisos més importants del Port de Tarragona és ser exemple i capdavanter en l'impuls de la descarbonització, tant en el nivell competencial propi com en l'àmbit la cooperació amb els agents del territori per posar en marxa solucions d'abast metropolità i nacional.

L'APT prioritzarà les accions que contribueixin a reduir les emissions de carboni dins del seu àmbit competencial a nivell d'instal·lacions portuàries i de transport marítim, ja que el transport per mar mou aproximadament el 80 % del volum comercial mundial, segons la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) i és la columna vertebral de l'economia i el comerç mundial. Però a l'hora, segons l'informe emès el 2021 per l'Agència Europea de Medi Ambient i l'Agència Europea de la Seguretat Marítima, produeix el 13,5% de totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents del sector transport a la Unió Europea. Davant d'aquest repte, l'APT ja compta amb una partida de 6 milions d'euros en el seu pla d'inversions per a l'electrificació dels molls de Cantàbria, Galícia i Andalusia, a més a més, del moll de Balears, punt d'atracada de creuers i també ha iniciat els estudis per a l'augment de la producció d'energies renovables i per a la implementació d'una comunitat energètica, entre d'altres accions relacionades amb la digitalització, la potenciació del ferrocarril i la restauració mediambiental.

Al mateix temps, l'APT col·laborarà i s'integrarà en aquells projectes públics o público-privats que permetin posar en marxa la transició energètica i la transformació econòmica que assegurin el desenvolupament, el progrés i el benestar de les persones i les empreses del nostre territori., ja que soc del parer que els primers en implementar accions sostenibles seran els primers en ser més eficients i més competitius. En aquest sentit, l'APT forma part del projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd, alhora que estudia implementar un ecosistema empresarial entorn a l'economia blava i treballa colze a colze amb els seus clients per adaptar les seves instal·lacions per als tràfics derivats de nous vectors energètics, com el gas liquat o l'hidrogen blau.

Aquesta responsabilitat i compromís amb una sostenibilitat econòmica també és present en els projectes estratègics que està implementant l'APT. Les inversions impulsades per Port Tarragona estan alineades amb les objectius mediambientals de descarbonització i minimització de l'impacte en l'entorn natural. Els projectes de les terminals intermodals de Marchamalo (Guadalajara) i de la Boella contribuiran a la disminució de les emissions potenciant el transport de ferrocarril, la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) de Vila-seca atraurà activitats d'alt valor afegit i contribueix a la recuperació de l'espai naturals dels Prats d'Albinyana integrats a la Xarxa Natura 2000; i el Contradic de Ponent contribuirà a l'estabilització de la platja i del litoral de la Pineda, i al mateix temps augmentarà la capacitat i la competitivitat del Port a través de l'augment de nous tràfics i a la creació denous llocs de treball. Tot amb un horitzó comú de fer cap a la sostenibilitat econòmica.