En veu alta

La fi del deute perpetu

La Llei de la Segona Oportunitat vol donar resposta per tornar a incorporar a la realitat econòmica a molts dels emprenedors qe van veure frustrat el seu projecte

Jaume Campá i Lluís Badia

Copresidents de la Secció de Segona Oportunitat de l'Il·ltustre Col·legi d'Advocats de Tarragona

Fins l'aprovació del que es coneix com "Llei de la Segona Oportunitat", era una evidència inapel·lable que, malgrat perdreu tot, el que no desapareixia mai era el deute. Per tant, el mecanisme que posa en marxa aquesta segona opció configura una qüestió tant fonamental com el que es coneix com a "responsabilitat patrimonial universal", és a dir, que de per vida i, fins i tot els nostres hereus, eren responsables dels deutes no satisfets.

El que busca la llei, que ja té dos anys i escaig, i que ha estat molt poc publicitada, és oferir la possibilitat als deutors de tenir una nova sortida, malgrat que les coses li hagin anat molt malament en el seu moment; sempre que es compleixin una sèrie de variables. El tema en sí mateix no comporta una gran complexitat, però sí exigeix una sèrie de tràmits legals que s'han de complimentar per finalment conquerir l'objectiu final de la llei que és l'obtenció de "l'exoneració del passiu insatisfet".

És evident que els temps de crisi van comportar que moltes iniciatives de petits empresaris no tinguessin l'èxit esperat, malgrat l'esforç que totes aquestes persones van fer per tirar endavant un projecte en el que van apostar la seva vida i el seu patrimoni present i futur. Posteriorment, la realitat va comportar la ruïna de moltes d'aquestes persones de per vida, apartant-los de la lògica dels mercats transparents i empenyent-los cap a l'economia submergida o la pròpia frustració. La Llei que esmentem, en totes les seves mancances, que les té, vol donar resposta per tornar a incorporar a la realitat econòmica a molts dels emprenedors que van veure frustrat el seu projecte, però que tenen un potencial important per tornar a crear riquesa, llocs de treball i futur per la nostra societat.

El Col·legi d'Advocats de Tarragona, amb el seu Degà al front, ha liderat en els darrers mesos la publicitació del tema per fer-lo arribar a tots els potencials beneficiaris, fent també pinya amb el propi Col·legi d'Advocats de Barcelona, el Consell d'Advocats de Catalunya i algunes institucions com el propi Ajuntament de Tarragona, implicat en aquesta problemàtica. Esperem que els esforços que es fan permetin optar per aquesta via a molts ciutadans que poden veure una possible llum al final del seu calvari d'incomprensió social, malgrat l'aposta sense límits feta en el seu moment.