En veu alta

La regió que volem i podem ser

"En aquesta comesa cap a l'assoliment d'una veritable regió del coneixement es fa imprescindible transformar els diferents lideratges existents al nostre entorn en una suma d'actius"

Josep Poblet

President de la Diputació de Tarragona

A la Diputació de Tarragona creiem en la innovació i la competitivitat empresarials com a marc global per al camí de futur que ens ha de dur a més i millors oportunitats. Per això, des de fa anys impulsem una clara estratègia ajudats per la Universitat Rovira i Virgili, construint les bases d'una regió, la nostra, Catalunya Sud, basada en el coneixement i definint els àmbits de desenvolupament prioritaris. Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre tenim un enorme potencial en matèria social i econòmica que, ben encaminat, ens ha de permetre assolir aquest objectiu.

En aquesta comesa cap a l'assoliment d'una veritable regió del coneixement es fa imprescindible transformar els diferents lideratges existents al nostre entorn en una suma d'actius que ens enriqueixin i ens atorguin la força necessària per arribar a objectius comuns com a regió. I per això ens cal treballar conjuntament en la mateixa direcció, amb una visió de futur global. Al mateix temps, es fa necessari disposar d'una governança regional que permeti que aquest lideratge compartit pugui prendre decisions de manera totalment autònoma i materialitzar-les amb plena capacitat de gestió, i amb nous i millors instruments. Altres regions europees amb més poder de decisió i de gestió que la nostra avancen de manera directa i sense entrebancs cap a la consecució dels seus objectius de millora econòmica i social basada en la recerca i l'aplicació del talent en els diversos àmbits productius. En elles ens emmirallem.

Després que fa més de deu anys vam definir les bases amb la nostra universitat, i vam començar a treballar plegats en l'àmbit de la regió del coneixement, ens trobem ara en un nova etapa en el camí que ens ha de permetre arribar-hi. L'objectiu final no és altre que dotar la nostra producció econòmica, integrada per diversos sectors, d'un valor afegit que la faci més competitiva i, per tant, més generadora de riquesa per al conjunt dels nostres pobles i ciutats. Sens dubte, l'àmbit de la formació i recerca que ens atorga la URV, amb un prestigi consolidat adquirit al llarg dels seus 25 anys d'història, n'és un factor clau que s'afegeix als lideratges compartits i a l'assoliment de més autonomia en la gestió. Tot plegat ens ha de permetre esdevenir la regió que tenim dret a ser i que, sens dubte, volem i podem ser.