En veu alta

La química, un motor cap a l’economia circular

"Molts dels avenços tècnics que han de permetre implementar l'economia circular en els processos industrials i en els productes seran desenvolupats gràcies a la química"

Juan Pedro Díaz

Gerent de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

El planeta sencer i en particular els sectors productius ens enfrontem a un repte important i ineludible: la necessitat de transitar cap a una economia circular. Darrerament, el concepte s'associa de forma principal a la fabricació, consum i sobretot gestió posterior dels plàstics. I certament aquest és un dels terrenys en els quals hi ha un major marge per créixer en circularitat. Però, en realitat, aquests principis hauran d'imposar-se arreu, en pràcticament tots els cicles productius i de consum.

Com és lògic, la indústria petroquímica (a nivell mundial i també als polígons de Tarragona) no resta aliena a aquest repte, del qual se sent partícip i que està intentant liderar en diversos fronts. El primer i més evident és el del producte mateix: les empreses del nostre sector porten temps esforçant-se per desenvolupar productes que siguin reaprofitables o reciclables, o que en general no resultin, ni durant el seu ús ni un cop ja utilitzats, un risc o un dany per al medi. Alhora, i precisament per tancar el cercle, també s'intenta cada vegada més que els productes emprin matèries primeres procedents de reciclatge o reutilització.

A banda del producte mateix, les empreses de l'AEQT també caminen cap a l'economia circular en els seus processos. Un exemple clar és la planta de regeneració d'aigua d'Aitasa: gràcies a aquest projecte, el nostre sector reaprofita, per als seus processos industrials, aigües urbanes residuals regenerades.

Finalment, el tercer front és el desenvolupament de les tècniques mateixes: molts dels avenços tècnics que han de permetre implementar l'economia circular en els processos industrials i en els productes seran desenvolupats gràcies al paper de la indústria química, ja sigui per part dels departaments d'innovació de les empreses mateixes, ja sigui mitjançant l'impuls que aquestes proporcionen a universitats, instituts de recerca i altres centres de coneixement. La química no només està decidida a aplicar qualsevol solució disponible en pro de la sostenibilitat i l'economia circular, sinó que vol ser pionera a trobar-les.

La ferma aposta dels polígons petroquímics per transitar cap a l'economia circular no és només una qüestió de mera productivitat, perquè les empreses són conscients que només a través d'un ús racional dels recursos i d'una gestió responsable dels residus estarà garantit un futur sostenible per al planeta i per al sector; sinó sobretot de conviccions, de coherència amb seu compromís de respecte a l'entorn i cooperació amb la societat.