Especial

Transformació digital: ser o no ser

Empreses de tots els sectors es connecten a la transformació digital per garantir la seva competitivitat en un escenari en que l'economia es mou al pas de les noves tecnologies. Un canvi de paradigma que suposa repensar procediments, operacions i estratègies. El procés anima el mercat del sector TIC.