Els preus de l'habitatge a Tarragona augmenten un 1,8%

Un estudi fet pel portal immobiliari Idealista mostra que a Catalunya els preus van pujar una mitjana del 4,7% aquest 2019

Redacció / Tarragona

Pel que fa a les capitals de demarcació, Girona, amb un augment del 15,3% és la demarcació que registra la pujada més forta. A Lleida, els preus van pujar un 1,1%. A Barcelona, però, es va registrar un descens del 2,5%.

El preu de l'habitatge a la demarcació de Tarragona va pujar un 1,8% el 2019 en relació amb l'any 2018 segons mostra un estudi fet pel portal immobiliari Idealista. Aquest increment va ser inferior al de la mitjana de Catalunya on els preus van augmentar un 4,7%. Per demarcacions, Lleida va registrar un augment del 9,3% i Girona del 5,2%.

Pel que fa a les capitals de demarcació, Girona, amb un augment del 15,3% és la demarcació que registra la pujada més forta. A Lleida, els preus van pujar un 1,1%. A Barcelona, però, es va registrar un descens del 2,5%. Amb les dades de l'Idealista, el preu mitjà del metre quadrat al país és de 2.281 euros, mentre que a la demarcació de Barcelona és de 2.693 euros i a Barcelona ciutat, de 4.115 euros.

Segons el cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, les dades demostren que les fortes pujades en el preu de l'habitatge de segona mà sembla que han quedat enrere, però considera poc probable que s'estigui davant d'un ''nou cicle baixista''. Considera que l'atomització del mercat provoca que durant els mesos vinents es puguin veure preus pujant a les zones on la pressió de la demanda continua creixent, mentre que a les zones amb menys demanda els preus poden quedar estancats o amb lleus oscil·lacions a l'alça o a la baixa.

Encinar també veu el 2020 com un any ''amb més incògnites que certeses'' pel sector immobiliari, ja que creu que s'ha d'esperar a la formació d'un nou govern i a les primeres mesures en matèria d'habitatge per saber la direcció que pren el mercat.

Notícies relacionades