L'Ajuntament vol que els reusencs generin l'energia elèctrica que consumeixen

El consistori implementa incentius fiscals perquè els ciutadans i empreses inverteixin en instal·lacions d'autoconsum

El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Reus

Els equips bàsics dels que es composa la instal·lació són principalment les plaques solars, l'estructura de suport de plaques, les proteccions de corrent i l'inversor. L'inversor és l'equip més important i que limita la quantitat d'energia que es pot produir.

Reus vol ser una ciutat on els seus ciutadans i empreses disposin d’instal·lacions elèctriques d’autoconsum, és a dir, que s’instal·li la tecnologia adequada per generar electricitat que es faria servir per a consum propi. Aquestes instal·lacions (panells solars de petita potència) tindran incentius fiscals per part de l’Ajuntament de Reus, com un descompte del 50% de l’IBI. De moment, tal com informa el consistori, ja hi ha 8 instal·lacions que s’han acollit a aquesta oferta.

La bonificació és d'aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica d'una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l'immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d'autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d'habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats. Aquesta bonificació s'aplicarà durant 2 anys consecutius, a comptar des de el primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

El benefici fiscal no serà d'aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d'una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

"Aquesta modalitat facilita que la ciutadania i les empreses puguin generar i gestionar la seva pròpia electricitat renovable, situant-los en el centre del nou model energètic i avançant, d'aquesta manera cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana", explica el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio.

Així, les instal·lacions municipals també tindran plaques fotovoltaiques, com l’IMFE Mas Carandell, que podrà funcionar com una comunitat energètica per l'autoconsum de les instal·lacions municipals properes i el veïnat del Barri Gaudí.

Per a una instal·lació domèstica un dimensionat adequat pot estar a l'entorn de 3kW. Cal tenir en compte que la potència contractada en l'àmbit domèstic està al voltant dels 4,5 kW.

Els equips bàsics dels que es composa la instal·lació són principalment les plaques solars, l'estructura de suport de plaques, les proteccions de corrent i l'inversor. L'inversor és l'equip més important i que limita la quantitat d'energia que es pot produir. També cal pensar si es volen instal·lar bateries en un futur, ja que no tots poden gestionar la càrrega d'una bateria.

Notícies relacionades