Mentors per al canvi

Innolab, el programa d’innovació de REDESSA, entra a la fase de ‘mentoring’ en la que les empreses participants defineixen els seus projectes de transformació

Una de les sessions de l'Innolab.
Dani Revenga / Reus

Després que el passat novembre es tanqués la primera fase de l'Innolab, el laboratori d'innovació de de REDESSA, durant el primer trimestre d'aquest 2021 les set empreses seleccionades implementaran els seus projectes de transformació. Un procés de canvi en el que estan acompanyats pels mentors del programa Innolab. Són empreses de sectors i naturaleses diverses, però amb un denominador comú: la inquietud per replantejar-se els seus productes, serveis i procediments per ser més competitius.

Després d'una fase preliminar en la que les empreses participants van assistir a tallers pràctics per començar a definir els seus objectius, ara l'Innolab entra en la fase del mentoratge personalitzat, en la que es posa el focus en la idea de que es tracta d'un procés. Francesc Saldaña, mentor d'Innolab, subratlla que "un dels primers reptes és fer entendre que innovar és una dinàmica que s'ha d'integrar a la cultura de l'empresa, i això depèn de les persones que la formen, que estan entrenats per a aplicar rutines de manera molt eficient, però innovar és una altra cosa". En aquest sentit, Saldaña explica que "innovar és entrar en un terreny desconegut, una manera diferent de gestionar el temps i els recursos a la que impera a l'empresa, es tracta de reflexionar, repensar, jugar a l'assaig-error... i no és fàcil".

La majoria de projectes tenen un component tecnològic, tot i que des d'Innolab asseguren que "la innovació va molt més enllà, és canviar la manera de fer les coses"

En aquest procés és decisiva la contribució del mentor. "És una figura que en 10 sessions ajuda a definir els objectius, el projecte pel que s'aposta i la seva viabilitat", diu Saldaña, que remarca que "el mentor aporta l'experiència, orienta i lidera, amb l'objectiu que es completi el procés i que la cultura de la innovació arreli a l'empresa com a procés de millora contínua".

El mentor d'Innolab explica que "el procés desencalla canvis que ja estaven més o menys identificats com a convenients però que no s'havien materialitzat" i apunta que "cal posar de relleu els casos d'èxit, per fer arribar a més empreses que tothom pot innovar". En aquest sentit, les set empreses participants a aquesta fase de l'Innolab tenen perfils molt diversos. En la majoria dels casos, els seus projectes tenen un component tecnològic. Però "la innovació va molt més enllà -assegura Saldaña- perquè innovar és canviar la manera de fer les coses, tot i que és veritat que els canvis tecnològics són molt exponencials".

ELS MENTORS DE L’INNOLAB

Francesc Saldaña

"Per innovar cal saber per a què ho volem fer, amb qui ho podem aconseguir i definir un procés de millora, però sobretot cal estar acompanyat per algú que tingui la experiencia necessària"

Aurea Rodriguez

"Per poder innovar cal ser divergent i aportar una mirada diferent sobre el que ja estem fent, sense perdre el sentit del negoci que tenim"

Esther Cid

"Intento crear una connexió propera amb les persones que mentoritzo i ajudar-les a crear una xarxa efectiva de networking, aportant experiència, contactes i optimisme"

Aleyois Haro

"M'agrada ajudar les empreses amb els seus reptes del dia a dia i contribuir a millorar la seva diferenciació mitjançant la innovació, per poder donar-los-hi més valor al mercat"

Oriol Bes

"Aporto la meva experiència com a directiu per entendre bé les empreses i les seves necessitats, i experiència en el procés de convertir idees en negocis rellevants"

Xavier Montaña

"A més de la meva experiència en transformacions digitals d'empreses i departaments, també aporto una visió global d'acord a les necessitats i recursos dels participants"

Pep Orellana

"Ajudo a fer un acompanyament estratègic posant la innovació al centre de l'empresa per assolir els objectius marcats"

Oriol Mascareña

"Aporto en els camps de l'enginyeria, de la gestió, de les tecnologies i de les persones, amb una distribució de càrrega ajustada segons la necessitat en cada moment, per mantenir l'equilibri del procés"

Jaume Polo

"D'una banda, aporto noves idees per crear i millorar estratègies i accions de màrqueting i vendes, però també coneixement sobre els processos necessaris per implementar aquestes idees"

Enric Negre

"Puc ajudar a les empreses en definició d'estratègia, organització, desenvolupament comercial i principalment assessorament financer, àrees molt necessàries per poder innovar amb èxit"

Notícies relacionades