El nou observatori de dades de Reus facilita l'anàlisi de l’evolució de la població, ocupació i activitat econòmica

El portal web recull en format gràfic els principals indicadors demogràfics i socioeconòmics de la ciutat

Redacció / Reus

L'Ajuntament de Reus fa un pas més en la gestió del projecte de dades obertes i Govern Obert i ha activat aquest dijous, 29 de desembre, el nou portal web observatori.reus.cat, un espai que permet conèixer la realitat socioeconòmica de la ciutat a partir de la representació gràfica de dades estadístiques d'evolució de la demografia, el mercat de treball i les activitats econòmiques.

L'observatori és una eina on, a partir de dades obertes de l'Ajuntament o d'altres administracions es puguin visualitzar, interpretar i analitzar fàcilment les dades per la presa de decisions estratègiques de ciutat i també per la ciutadania i el teixit productiu. L'eina es posa en marxa amb les dades més significatives com són les dades de la població d'acord al padró municipal, del teixit productiu d'acord al cens municipal d'activitats i del mercat de treball segons dades d'evolució de l'atur del SOC des del 2017 però l'objectiu és anar ampliant les dades mostrades progressivament.

  • Població: Informació d'interès sobre el conjunt d'habitants de Reus per conèixer la situació demogràfica de la ciutat i veure'n l'evolució. La visualització i l'anàlisi de diversos gràfics permet observar la realitat demogràfica de la ciutat des d'una perspectiva global per entendre dinàmiques poblacionals en l'àmbit local. La font d'origen de les dades és pel padró continu, actualitzat permanentment.
  • Mercat de treball:  Informació de les tendències del mercat laboral de Reus per identificar les característiques, des de diferents punts de vista, de les persones que es troben en situació d'atur. La font d'origen de les dades és l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya i la informació es mostra per cada mes de l'any.
  • Teixit empresarial: Informació de les activitats econòmiques al terme municipal de Reus per conèixer els detalls del teixit productiu de la ciutat. La font d'origen de les dades és la base de dades d'activitats de l'Ajuntament de Reus, actualitzada periòdicament.

El projecte és fruit del treball conjunt entre la regidoria d'Empresa i Ocupació i amb IMFE Mas Carandell i la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals mitjançant el Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, i ha tingut un cost de 12.395 euros + IVA

El nou portal és un projecte previst al Pla de Reactivació Econòmica i Social en la línia "2. Suport a l'empresa i promoció de la ciutat" en la "2.4 Promoure la RSC a la ciutat"; i està alineat amb el Pla d'Acció Municipal 2019-2023 d'acord a l'eix 4. "Gestió, Organització i Planificació" en l'actuació "Modernitzar les eines de dades obertes (open data) i anàlisis de dades (business intelligent)".

Aquest portal és una eina més dins l'ecosistema de solucions i sistemes de Govern Obert, on permet disposar d'un observatori de dades L'Ajuntament de Reus va completar l'any 2019 el projecte digital engegat el 2016, i que posa a disposició pública amb més de 100 conjunts de dades que gestiona l'administració local. Reus Open Data ofereix dades en formats reutilitzables i oberts, responent als principis de transparència i govern obert.

L'objectiu és fomentar l'ús i la reutilització de la informació que té l'administració, donar màxima transparència a la gestió dels serveis públics d'acord a la política de transparència i bon govern. L'eina pretén que la informació generada pel sector públic municipal, a través de la seva reutilització, sigui útil a persones i empreses en els seus àmbits d'actuació i contribueixi a l'economia de les dades i al seu creixement i la creació de llocs de treball.

Notícies relacionades