Escoltar a les empreses per dissenyar la formació que necessiten

L’aposta pel capital humà com a factor clau per al creixement empresarial

Mònica Carrasco / Tarragona

Tecnologia, industria, turisme, empresa, administració pública o lideratge són algunes de les àrees en els quals el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV ofereix formació especialitzada per a professionals en actiu. Les necessitats del mercat requereixen formació a demanda i la comunicació entre la Universitat i el teixit productiu és essencial per fer-ho possible. El paper de les agrupacions empresarials com a interlocutores pren cada cop més força en aquest escenari.

Les persones són un element valuós i diferenciador dins una empresa i, com millor capacitades estiguin, millors poden ser els resultats de l'organització. A l'hora de dissenyar formacions especialitzades i urgents, els agrupacions professionals són el pont clau entre empresa i Universitat. Això es fa palès en l'àmbit de la tecnologia, on les eines evolucionen ràpid i requereixen adaptació constant i àgil a través de formació específica i de reciclatge professional; fet al que cal sumar el gran volum de personal que necessita el sector, la manca de professionals i l'alta rotació. Jordi Castellà, Comissionat de Govern Obert i TIC de la URV apunta al Clúster TIC Catalunya Sud com un actor essencial en aquest procés. "Aquest diàleg amb el TIC Sud és essencial, ens alimentem i treballem en projectes per donar resposta a les necessitats del territori juntament amb els centres de FP". Es busca expertesa ciència de dades o intel·ligència artificial i la recerca que es fa des de la URV permet avançar en un entorn canviant i que demana a les empreses prémer l'accelerador.

La formació forma part també dels eixos de qualitat turística i va en la línia de la necessitat de professionalització de tots els actors d'un sector molt transversal. Aprenentatge en màrqueting, espais blaus i verds, benestar i accessibilitat o gestió de càmpings són algunes de les propostes en aquest àmbit. "Cal incorporar tendències per millorar el model turístic i que sigui competitiu. Hem d'anar de la mà de les agrupacions empresarials per dissenyar les formacions, segmentar els cursos i oferir una formació útil pel dia a dia", apunta Marta Nel·lo, professora del Departament de Geografia de la URV.

Una altra de les prioritats és la transició energètica i la descarbonització. Un camp on el ventall d'empreses és també molt ampli i va des de químiques fins a gasistes, passant per l'automoció o el sector elèctric i les consultories. Un exemple n'és el Màster de formació permanent en Tecnologies d'Hidrogen, dividit en mòduls que permeten la formació específica sobre generació, transport, emmagatzematge i aplicació de l'hidrogen verd i que permet adquirir coneixements transversals i aplicables a molts sectors. Fèlix Llovell, professor del Departament d'Enginyeria Química de la URV i director del màster explica que "les empreses es troben en una situació on la pròpia legislació les obliga a reinventar-se, amb una nova visió de producció i necessiten persones amb coneixements per a poder implementar aquestes idees. És un mercat d'oportunitats on una bona preparació tècnica dóna avantatge competitiu". En aquest sentit,

L'escenari canvia substancialment quan parlem de disseny de formació dins les administracions públiques, un espai amb procediments molt més acotats sotmès a normatives que canvien molt més que en l'àmbit privat. "Cal tenir en compte els canvis legislatius però també aquells que provenen de sentències judicials de diferents estaments. La complexitat és major, l'administració pública està sotmesa al principi de legalitat i les lleis que la regulen són diferents a les que regeixen l'àmbit privat, aquest és el repte", destaca Josep Fuentes, professor del Departament de Dret Públic de la URV. Des de la FURV es treballa habitualment amb l'administració local, ja sigui oferint formacions ja dissenyades o presentant propostes formatives a concursos públics. El ventall és molt ampli i va des de serveis a les persones, dret local o urbanístic, contractació pública, gestió del patrimoni cultural o seguretat.

Els programes de formació a mida enforteixen a les empreses i institucions potenciant el talent del seu capital humà. En aquest sentit, Natàlia Rull, directora del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, emfatitza que "ens agradaria arribar encara a més empreses i volem que tot el teixit socio-productiu del territori ens tingui com a referents per fer aquesta formació".

Natàlia Rull: "Oferim qualitat i innovació a través d'una proposta flexible i formació pràctica i útil. Volem que el teixit socio-productiu tingui a la URV com a referent"

Jordi Castellà: "L'interlocutor sectorial és un element essencial. Es crea una simbiosi que ens aporta molt, ens ajuda a adaptar-nos i permet crear valor que torna cap al territori"

Marta Nel·lo: "Que la formació sigui àgil, diversa i actualitzada és un repte. Accessibilitat, sostenibilitat, satisfacció del client o economia blava són elements claus que cal reforçar"

Fèlix Llovell: "Cal impulsar la sostenibilitat de la nostra indústria. Calen professionals amb una base tècnica que els permeti plantejar solucions realistes de transició energètica"

Josep Fuentes: "Aquesta formació ha de donar una resposta útil i això ens obliga també des de la URV a una necessitat d'actualització continua i de recerca de l'excel·lència"

Notícies relacionades