El Port de Tarragona augmenta un 10% el moviment de trens durant el 2023

En total van entrar i sortir de les dependències portuàries 1.955 combois, que representen la segona millor xifra de la sèrie històrica

Redacció / Tarragona

El Port de Tarragona ha experimentat un creixement significatiu en el moviment de trens de mercaderia durant l'any 2023. Segons les dades recopilades, el nombre total de trens entrats o sortits del port ha estat de 1.955, mostrant un increment del 10% en comparació amb l'any anterior.

D'aquesta xifra total, els cereals han estat la mercaderia amb major activitat, amb 652 trens, representant el 33% del moviment global. En segon lloc, es troben els automòbils, amb 505 trens i una quota del 26%, seguits pels productes siderúrgics amb 466 moviments, que representen el 24% del total.

Així mateix, el creixement del nombre de trens mostra xifres notables, especialment en els casos dels automòbils, amb un increment del 31,2%, i els cereals, amb un augment del 52%. En contrast, els productes siderúrgics han experimentat una lleu disminució de l'1,3%.

Analitzant l'evolució històrica des de l'any 2011, destaquem que els 1.955 moviments de trens de l'any 2023 només es queden per sota dels 2.251 trens (sense comptar els de carbó) registrats l'any 2011.

Pel que fa als operadors de trens de mercaderia, RENFE MERCANCÍAS es consolida com el principal, amb el 72% dels trens (1.407 moviments) i un creixement del 8,7%. CAPTRAIN ocupa la segona posició amb 234 moviments, un creixement del 18,8% i una quota del 12%, seguit per GO TRANSPORT amb 187 moviments, un increment del 31,7% i una quota del 10%. Tanca aquest rànquing TRANSFESA RAIL amb 127 trens i una quota del 6%.

Aquestes dades reflecteixen la dinàmica i la diversificació de les operacions del Port de Tarragona, consolidant la seva posició com a punt neuràlgic en el transport de mercaderies per ferrocarril a la regió.

Un port eficient

El Port de Tarragona està preparat per a l'arribada del corredor del Mediterrani des del 2015. Des de llavors, l'aposta per la intermodalitat del Port de Tarragona ha anat en augment com demostren els últims grans projectes, com la construcció de la PortTarragona Terminal Guadlajara-Marchamalo o el projecte d'ampliació de la terminal de La Boella.

L'APT treballa per la intermodalitat del Port i per oferir als seus clients les millors opcions logístiques. El Corredor oferirà avantatges en termes de rapidesa i cost, però també hem en termes d'eficiència. El Port de Tarragona en el seu rol de colideratge de l'àrea metropolitana de Tarragona, està impulsant estudis de traçats al territori que assegurin l'eficiència del transport de mercaderies per ferrocarril.

Notícies relacionades